Nordlys - Himmelsk dans

Newton-rom ved Firda vgs: Nordlys - Himmelsk dans

Nordlyset - Himmelsk dans er et undervisningsopplegg om nordlys og nordlysforskning. Modulen tar 6 timer og målgruppen er vg1 (studiespesialisering) eller 10. klasse. Nordlyset er fanscinerende! Nordlys er et storskalafenomen som kan oppleves lokalt. Det har inspirert mytespinnere, kunstnere og forskere. Fenomenet bringer med seg grunnleggende elementer fra fysikk, kjemi, ny romforskning og ny teknologi. Folk bør vite noe om fenomener i nord! Derfor tilbyr Newton Firda en modul som inkluderer teori og praktiske øvelser knyttet til nordlysdanning, solobservasjon og nordlysforskning. Modulen innledes med en teoretisk innføring i solaktivitet, solvind og forklaring på hvordan nordlyset oppstår. Videre gjennomfører elevene praktiske øvelser i grupper: Aktivitet 1: Nordlysets form og farger Aktivitet 2: Magnetfelt Aktivitet 3: Solobservasjon Aktivitet 3 utgår hvis det ikke er klarvær. Gruppearbeidene oppsummeres i plenum. Etter lunsj blir elevene introdusert for noen av de viktigste satellittene for solobservasjon; SOHO, NOAA POES og ACE. De skal gjøre 2 nye aktiviteter: Aktivitet 4: Blir det nordlys? Vi lager hypotese Aktivitet 5: Hydrogenspekteret Aktivitet 4 innebærer å tolke dagens satellittdata og utarbeide hypotese for om det blir nordlys om kvelden. Elevene skal i siste elevaktivitet klargjøre sin egen modellrakett og skyte den opp. Dette gjøres for å simulere at raketter brukes som del av nordlysforskning her i Norge. Undervisningsopplegget avsluttes med oppsummering i plenum. Alle aktivitetene skriftliggjøres, og kan dermed brukes av faglærer (besøkslærer) som rapporter til elevforsøk. Besøket i Newton-rommet kan derfor enkelt være med å danne grunnlag for vurdering i naturfag. Modulens etterarbeid er observasjon av nordlys på kvelden for å prøve ut sin egen hypotese samt en fagprøve om nordlys.

I Newton-rommet

09.00 - 09.45 Praktiske opplysninger. Introduksjon om sol, solaktivitet, solvind og nordlys
09.45 - 10.00 Aktivitet 1: Nordlysformer og farger
10.00 - 10.20 Aktivitet 2: Magnetfelt
10.30 - 11.00 Aktivitet 3 (hvis klarvær): Solobservasjon
11.00 - 11.30 Oppsummering aktiviteter
12.00 - 12.30 Teori om nordlysforskning og satellitter
12.30 - 13.15 Aktivitet 4: Lage hypoteser for nordlys
13.15 - 14.15 Aktivitet 5 Hydrogenspekteret
14.15 - 14.30 Oppsummering
Originalmodul:
1356: Nordlys - Himmelsk dans, Kjersti Gylseth
kjersti.gylseth@steigen.kommune.no
95169524
Denne modulen er revidert av:
Magne Larsen
Newton-rom ved Firda vgs

Newton-modul nr. 1429

Best egnet for 8.-10. + VG1 årstrinn
Tidsbruk 6 timer