Romfart - Menneskenes reise i rommet

Newton Steigen: Romfart - Menneskenes reise i rommet

I denne modulen skal elevene lære om romfart før og nå, og de skal utforske de fysiske lovene som må beseires for å få et legeme ut i verdensrommet. Modulen tar 6 timer og er hovedsaklig rettet mot 8. trinn. Dagen består av en hovedaktivitet som er oppskyting av modellrakett. Aktiviteten er delt inn i flere trinn. Romfart har etterhvert blitt en betydelig industri i Norge med mange ulike karrieremuligheter. Derfor tilbyr Newton Steigen en modul som gjennom morsomme praktiske øvelser gir et innblikk i dette spennende teamet. Modulen har en hovedaktivitet. Elevene skal i grupper bygge, designe, montere og skyte opp en modellrakett. I tillegg får elevene en innføring i romfartens historie og Newtons lover.

Forarbeid i skolen

Lære om romhunden Laika

I Newton-rommet

09.00 - 09.15 - Gjennomgang av dagen
09.15 - 10.00 - Bygging av modellrakett
10.00 - 10 30 - Romfartens historie
10.30 - 10.45 - Pause
10.45 - 11.15 - Romfartens historie fortsetter
11.15 - 11.45 - Lunch
11.45 - 12.05 - Design av modellrakett
12.05 - 12.45 - Newtons lover
12.45 - 14.10 - Oppskyting av rakett
14.10 - 14.35 - Rydding og oppsummering
Originalmodul:
1407: Romfart - Menneskenes reise i rommet , Odd-Rikard Bredal
Denne modulen er revidert av:
Newton Steigen
Newton Steigen

Newton-modul nr. 1437

Best egnet for 8. årstrinn
Tidsbruk 6 timer