Produksjon av elektrisk energi 8.-10.kl

Newton Steigen: Produksjon av elektrisk energi 8.-10.kl

Gjennom målinger og eksperimenter skal elevene lære hvordan elektrisitet og magnetisme vekselvirker med hverandre, og hvordan dette kan utnyttes for å lage elektromagneter og hvordan vi kan produsere elektrisk energi gjennom induksjon.

 Modulen inneholder fem aktiviteter:

1. Magnetisme

2. Strømkretser

3. Elektromagnet

4. Elektrisk generator

5. Digital presentasjon

Besøket på Newtonrommet tar en skoledag. Den kan deles i to, aktivitet 1-3 første dag og aktivitet 4-5 en annen dag. Modulen starter med en kort introduksjon til temaet vannkraft (ppt og film). Til hver av aktivitetene er det elevark. Elevene jobber fortløpende i eget tempo med aktivitet 1-3. Etter lunsj oppsummerer Newton-lærer fagstoffet i disse aktivitetene før elevene arbeider med aktivitet 4 og 5.

Forarbeid: Før elevene kommer til Newtonrommet må de kjenne til begrepene strøm og spenning.

Etterarbeid: Etter at elevene har vært på Newtonrommet, skal de vise fram sine digitale presentasjoner for de andre i klassen. Klasselærer styrer samtale og evaluering av presentasjonene.

I Newton-rommet

09.00-09.30 Informasjon og introduksjon til tema
09.30-10.10 Aktivitet 1: Magnetisme
10.10-10.50 Aktivitet 2: Strømkretser
10.50-11.30 Aktivitet 3: Elektromagnet
11.30-12.00 Lunsjpause
12.00-12.15 Oppsummering plenum aktivtet 1, 2 og 3
12.15-12.45: Aktivitet 4: Elektrisk generator
12.45-14.00 Aktivitet 5: Digital presentasjon
14.00-14.30: Oppsummering, evaluering og avslutning
Modulen kan deles i to; program før lunsj kjøres en dag og program etter lunsj kjøres en annen dag.
Originalmodul:
1068: Produksjon av elektrisk energi 8.-10.kl, Newtonrommet i Harstad
Denne modulen er revidert av:
Newton Steigen
Newton Steigen

Newton-modul nr. 1479

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer