Satellittene viser vei 2 - Hvem finner nøkkelen?

Newton Steigen: Satellittene viser vei 2 - Hvem finner nøkkelen?

Satellittene viser vei 2 er et undervisningsopplegg i bruk av GPS. Elevene skal i modulen løse en krimgåte ved bruk av navigasjons- og målefunksjonene på en GPS. Modulen har varighet 3 timer, og er en påbygning av Satellittene viser vei 1. Undervisningsopplegget Satellittene viser vei 2 er tilpasset mellomtrinn. Forarbeidet består av en faktatekst om satellitter med spørsmål til teksten. Newton-besøket starter med en innledning i plenum. Her presenterer Newton-lærer krimgåten som de skal løse og introduserer banksjefen via en videofil som ber om hjelp til å finne nøkkelen til hvelvet i banken. Elevene deles inn i par og får utdelt GPS og PC. Deretter presenteres de for oppgaven via en videofil som simulerer skypesamtale med politi. Oppgaven er tredelt. De skal gjøre en åstedsbefaring, etterforske spor og til slutt finne nøkkelen til banken. Den gruppa om finner nøkkelen får en liten premie. Som etterarbeid anbefales en tur i nærmiljøet med aktiviteter der en bruker GPS. Newton Steigen er behjelpelig med å låne ut utstyr.

I Newton-rommet

09.00 - Velkommen, praktiske opplysninger og introduksjon til krimgåten
09.15 - Aktivitet 1: Åstedsbefaring
09.45 - Aktivitet 2: Etterforske spor
10.30 - Pause
10.45 - Aktivitet 3: Finne nøkkelen
11.15 - Premiering og oppsummering
Originalmodul:
1438: Satellittene viser vei 2 - Hvem finner nøkkelen?, Kjersti Gylseth og Odd-Rikard Bredal
Denne modulen er revidert av:
Kjersti Gylseth
Newton Steigen

Newton-modul nr. 1571

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 3 timer