Vannkraft - Energi i hver dråpe

Newton Steigen: Vannkraft - Energi i hver dråpe

Energi i hver dråpe er en variert modul som belyser energioverføringer på mange ulike måter.

Dag 1
Elevene får en omvisning ved Forsan Kraftverk. De skal arbeide i grupper og hente data fra 6 ulike stasjoner; vannmagasin, lukehus, ventilkammer/rørgate, minikraftverk, turbin/generator og kontrollrom. Omvisningen ved kraftverket starter med tur opp til vannmagasinet (ca. 45 min en vei). Elevene svarer på en quiz underveis. Newton-lærer og guide fra Nord-Salten Kraft er med hele dagen.
 
Dag 2
Dag 2 foregår på Newton-rommet. Her skal elevene gjøre 5 ulike aktiviteter:
- Vi sorterer begreper -- En avklaring og oppsummering av dag 1.

- Hvor skal kraftverket ligge? -- Matematiske beregninger av stillingsenergi i ulike vassdrag

- Kulebanekonkurranse -- Praktisk øving i overføring av energi

Dagens effekt - Matematisk beregning av Forsan kraftverk sin effekt

- P=U*I -- Montere og prøve ut eget kraftverk

 

Modulen setter krav om noe skriftlig dokumentasjon, - dette kan besøkslærer ta med for bruk i sitt vurderingsarbeid.

 

Forarbeid i skolen

Ca. 1 skoletime. Lese teksten "Er regntøyet ditt vanntett?", og gjøre oppgaver.

I Newton-rommet

DAG 1 - Aktivitet 1: BESØK VED FORSAN KRAFTVERK
09.00 Buss til Forsan
09.45 Besøk og oppgaver på 2-3 stasjoner ved kraftverket
11.30 Lunsj
11.50 Besøk og oppgaver på 2-3 stasjoner ved kraftverket
13.45 Buss til Leinesfjord


DAG 2 - NEWTON-ROMMET
09.00 Velkommen. Dagsplan. Mål.
09.10 Aktivitet 2: Vi sorterer begreper
09.25 Aktivitet 3: Hvor skal kraftverket ligge?
10.00 Aktivitet 4: Kulebanekonkurranse
11.30 Lunsj
12.05 Aktivitet 5: Dagens effekt
13.00 Aktivitet 6: P = U * I
14.20 Oppsummering og evaluering

Etterarbeid i skolen

Ca. 1 skoletime. Elevene skal lage et enkelt tankekart, se en kort film og jobbe parvis med begrepsforståelse.
Originalmodul:
1659: Vannkraft - Energi i hver dråpe, Kjersti Gylseth og Odd-Rikard Bredal i samarbeid med Nord-Salten Kraft AS.
Denne modulen er revidert av:
Newton Steigen
Newton Steigen

Newton-modul nr. 1830

Best egnet for 10. årstrinn
Tidsbruk 10 timer