Fra fjord til bord

Newton Steigen: Fra fjord til bord

Formålet med modulen er å gi en grunnleggende forståelse av hvilken betydning torsken har i havets økosystem og næringslivet langs kysten, og hvordan man kan og bør forvalte den på en bærekraftig måte. 

Modulen er et dagsopplegg som tar 4,5 timer, og målgruppen er elever på 6.-7. trinn. Det er ei forutsetning at elevene har lært grunnleggende robotprogrammering på forhånd. Modulen inneholder for- og etterarbeid på 1-2 skoletimer som skal gjennomføres på skolene.

Modulen veksler mellom teori og praktiske oppgaver. I innledningen brukes korte filmer, Powerpoint med bilder, og Grubletegninger for å engasjere elevene. 

Underveis i modulen legges det vekt på diskusjon i grupper og plenum for å få fram elevenes refleksjoner, og arbeid med oppgaveark for å la elevene forklare det de har lært og erfart.

I de praktiske oppgavene skal elevene studere plankton i stereolupe, smake på fisk og bruke roboter til å utføre oppgaver som simulerer videreforedling av fisken.

 

Forarbeid i skolen

1 skoletime. Arbeid med nøkkelspørsmål. Deles inn i grupper på to elever i hver.

I Newton-rommet

09.00-09.45: Informasjon om dagen.Innføring i temaet. Powerpoint om økosystemet i havet, og torskens livssyklus.
09.45-10.30: Studere plankton i stereoluper. Tegne og artsbestemme dem. To og to arbeider sammen.
10.30-11.30: Powerpoint om torsk som næringsressurs, og om produksjonsprosessen fra fjord til bord. Smake på ulike fiskeslag.
11.30-12.00: Lunsj
12.00-13.15: Robotprogrammering og kjøring
13.15-13.30: Oppsummering av temaet i plenum, og gjennomgang av etterarbeid som skal gjøres på skolen.

Etterarbeid i skolen

2 skoletimer. Elevene lager en presentasjon som de presenterer for hverandre. Arbeid i grupper.
Originalmodul:
1747: Fra fjord til bord, Newton Energi- og Havbruksrom Midt-Troms
Veronika Møller, veronika.moller@lenvik.kommune.no, tlf: 95942261
Therese Hj. Paulsen
Denne modulen er revidert av:
Newton Steigen
Newton Steigen

Newton-modul nr. 1897

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 4,5 timer