Fossilt brensel. Dannelse og anvendelse.

Newton-rommet ved Energihuset i Hammerfest: Fossilt brensel. Dannelse og anvendelse.

Modulen tar for seg hvordan olje dannes, utvinnes og anvendes. Med utgangspunkt i Goliatfeltet, arbeider elevene med modeller av oljefelt, metoder for oljeutvinning og til slutt hva man kan bruke oljen til. I denne modulen er fossilt brensel temaet. Elevene skal lære hvordan råstoffene naturgass og råolje er blitt dannet, og hvordan vi kan nyttegjøre oss av disse produktene. De skal undersøke sandstein som reservoarbergart og se på dennes egenskaper. I tillegg skal de lære hvordan bruke fossilt brensel til å lage elektrisk energi. De skal også lære om krakking ved å jobbe med molekylbyggesett. Undervisningen i modulen skal skje gjennom variert bruk av metoder; dialogbaserte innlegg fra Newton-lærer og praktisk arbeid med aktuelt utstyr. For nærmere oversikt over kompetansemål, se punkt 2.4. forankring. Elevene skal på forhånd ha jobbet med begrepet energi og energikilder. De skal også kunne forklare hva fossilt brensel er og kunne gi en kort beskrivelse av hvordan det er dannet og hva vi kan bruke dette til.

I Newton-rommet

09.00 Oppstart kinosal på Energihuset, inndeling i grupper, utdeling av frakker og vernebriller. Praktisk info, lunsj, toalett, kort om dagen.
09.15 Tørrlab. (rødt rom) Aktivitet dampmaskin og stirlingmotor. Avslutter med quiz og opprydding.
09.15 Våtlab (blått rom). Foredrag om dannelse og utvinning av olje. Aktiviteter med oljereservoar. Avslutter med rydding
11:15 Lunsj
11.40 Bytte gruppe, de som har vært på våtlab går på tørrlab og motsatt.
13:45 Felles avslutning i kinosal, Energihuset.
Originalmodul:
1224: Fossilt brensel. Dannelse og anvendelse. , Ingviill Berg, FIRST Scandinavia
Ole Morten Mortensen, FIRST Scandinavia
Denne modulen er revidert av:
Jon E. Holst
Newton-rommet ved Energihuset i Hammerfest