Newton Engia

Newton ENGIA - Statoil energirom - Ofoten: Newton Engia

Dere skal snart til Engia (Newton-rommet) og her kommer noe bakgrunnsinformasjon om opplegget: Undervisningsforløpet på Engia er et rollespill. Elevene er på Engia (Newton-rommet) som forskerteam som deltar i prosjektet IEA - Energi for framtiden. De er delt inn i seks landslag. I løpet av de to dagene på Engia skal de jobbe med praktiske oppgaver og også svare på spørsmål og oppgaver inne på en Læringsportal. Inne på portalen krediteres landslagene med poeng for gode besvarelser. Det er flere forskerteam på Engia i løpet av året. Når alle forskerteamene er ferdig, vil det bli kåret et vinnerteam. Vinnerne er det teamet som har svart best på Læringsportalen. I forkant av oppmøte på Engia er det viktig at dere forbereder dere godt. Her vil du finne informasjon om det som skal gjøres på forhånd. Vedlagt finner du bl.a. en detaljert Lærerveiledning. "ENGIA - Statoil energirom" vil inneholde en modul med tema "Fornybar energi" og "Fossilt brensel" og undervisningen vil foregå over 2 dager i rommet. I tillegg kommer for- og etterarbeid i klasserommet på den aktuelle skolen. Målet er at elevene skal erfare hvordan man kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, i dette tilfellet vann- og vindenergi og fossilt brensel. Elevene skal få en forståelse av hva fossilt brensel er, hvordan de er blitt dannet og på hvilke måter vi kan anvende disse råstoffene. De skal videre reflektere over fordeler og ulemper ved bruk av disse ressursene. I Newton-rommet skal de jobbe med praktiske oppgaver knyttet til energi og til forsøk med generering av elektrisk energi. De skal bygge opp sine egne vind- og vannenergiverk og med eget anlegg få omformet bevegelsesenergien i vann og vind til elektrisk energi. De skal jobbe praktisk med dampmaskin og generator og gjennom dette skal de kunne forklare hvordan dampdrevne energiverk fungerer. De skal få kjennskap til Stirlingmotorens virkemåte, og egenskapene til gassen karbondioksid - CO2 og sentrale miljøaspekter.

I Newton-rommet

DAG 1
09:00 Elevene ankommer bygget. Henger av seg yttertøyet og setter seg i amfiet.
09:10 Intro og energidemonstrasjon
09:45 Kulebaneaktivitet
11:00 Lunsj
Generering av elektrisk energi
12:15 Vind- og vannenergiverk
14:00 Ferdig for dagen
DAG 2
09:00 Elevene ankommer bygget. Henger av seg yttertøyet, kommer inn og setter seg i amfiet
09:10 Starter opp i amfiet. Intro fossilt brensel
09:30 Oppdrag 1 - bergartsprøver og mikroskopering av tynnslip
10:00 Oppdrag 2 - Geoseismikk
10:30 Hendelse
11:00 Lunsj
11:30 Oppdrag 3 og 4 - Gruppene jobber med dampmaskiner og stirlingmotorer
12:45 CO2
13:15 Dokumentasjonsoppdrag
13:45 Oppsummering og avslutning
Originalmodul:
1468: Newton Engia, FIRST Scandinavia, i samarbeid med andre aktører.
Denne modulen er revidert av:
Marita Liljebakk og Anders Øgsnes
Newton ENGIA - Statoil energirom - Ofoten

Newton-modul nr. 1504

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 10 timer