Solceller

Newton ENGIA - Statoil energirom - Ofoten: Solceller

Modulen passer best for vg1, og har solceller som gjennomgående tema. Det benyttes varierte, elevaktive læringsformer. Den entreprenørielle tilnærmingen gjør lærestoffet lettere å fatte. I tillegg til kunnskap om solceller får elevene med seg grunnleggende forståelse av periodesystemet, elektrisitet, stråling, energi, drivhuseffekten og matematisk modellering. De får praktisk trening i alle kompetansemålene i Forskerspiren. Modulen kan brukes på både studiespesialisering og yrkesfag. Den kan også enkelt tilpasses til programfaget Fysikk 1 på studiespesialisering, realfag. Elevene får i oppdrag å forske på solceller. Gjennom samarbeidstrukturer må de sette seg grundig inn i solcelleteknologien. Det gjøres forsøk som knyttes til forståelse av solcellenes virkemåte, med parametrene strøm, spenning, effekt, og med forskjellige bølgelengder av elektromagnetisk stråling. I korte plenumsøkter blir drivhuseffekten, framtidsenergi og forskning trukket inn, og forsøkene blir drøftet.

I Newton-rommet

Kl 9.00-9.15 Velkomst og introduksjon
Kl 9.15-9.25 individuelt arbeid, eleven forbereder egne svar
Kl 9.25-9.40 "Hvem kan svare" utfylling av spørsmålsskjema
Kl 9.40-9.45 Gruppediskusjon, gjennomgå svarene
Kl 9.45-10.00 Plenum, oppsummering og gjennomgang av grunnleggende solcelleteori
Kl 10.00-10.30 Innledende forsøk med solceller
Kl 10.30-10.45 Plenum, oppsummering og videre oppdrag
Kl 12.15-12.30 Holmgang, konkurranse etter bedriftsbesøk
Kl 12.30-12.45 Plenum, oppsummering, solcelleforskning og oppdraget videre
12.45-13.45 Forsøk med elektromagnetisk stråling og solceller
13.45-14.00 Forberede etterarbeid, rydding
14.00-14.30 Oppsummering, drivhuseffekten og framtidssolceller, avslutning.
Originalmodul:
1300: Solceller , Åse Bøilestad Breivik, Meløy vgs avd. Ørnes ab.meloy@nfk.no
Denne modulen er revidert av:
Marita Liljebakk og Anders Øgsnes
Newton ENGIA - Statoil energirom - Ofoten

Newton-modul nr. 1685

Best egnet for VG1. årstrinn
Tidsbruk 6,5 timer