Varmepumpe

Newton ENGIA - Statoil energirom - Ofoten: Varmepumpe

Elevene skal få kjennskap til varmepumpens oppbygning og virkemåte. Elevene skal jobbe i grupper, de rullerer på seks stasjoner, der de skal gjøre seks småforsøk som viser varmepumpens prosesser. Tilslutt skal de forklare /oppsummere varmepumpens virkemåte. Modulen kan utvides til også å omfatte beregning av varmepumpens varmefaktor.  

I Newton-rommet

10min: Velkomst og introduksjon.
50 min: Praktiske øvelser og diskusjoner som utføres i grupper
Stasjon 1: Modell av varmepumpe
Stasjon 2: Varmeledning
Stasjon 3: Trykkfall i gass
Stasjon 4: Trykkfall i veske
Stasjon 5: Komprimering
Stasjon 6:Faseoverganger. Fordamping og temperatur
30 min: Oppsummering i plenum.
Originalmodul:
1624: Varmepumpe, Mona Jensen og Trine Bakken
Newtonrommet Drammen
Denne modulen er revidert av:
Marita Liljebakk og Anders Øgsnes
Newton ENGIA - Statoil energirom - Ofoten

Newton-modul nr. 1822

Best egnet for VG1. årstrinn
Tidsbruk 2 timer