Solenergi (VG1)

Newton ENGIA - Statoil energirom - Mosjøen: Solenergi (VG1)

Modulen passer best for vg1, og har solenergi som gjennomgående tema.Hensikten med modulen er å gi elevene forståelse av virkemåten til solceller og solfangere, og hvordan disse kan nyttes i samfunnet vårt. Vi skal gi elevene en forståelse av fordelene med å bruke solenergi, og vi gir eksempler på bruk av solceller. Geografiske forskjeller med hensyn på solinnstråling er også tema for modulen. 

Elevene får teori underveis der solcelle og solfangeres virkemåte blir gjennomgått. Her legges det opp til dialog med elevgruppa, og elevene er aktive tilhørere til det som blir gjennomgått.

Elevaktivitetene skjer gruppevis. Elevene får tildelt både arbeidsstasjon og utstyr som skal brukes for å løse konkrete arbeidsoppgaver, og underveis skal det fylles ut svar på papirark. Disse arkene utgjør en ferdig rapport som faglærer kan benytte i sitt etterarbeid med elevene.

Elevene skal også bygge sine egne solceller. Disse vil det være anledning for å ta med seg hjem eller tilbake til skolen. 

  

 

 

 

I Newton-rommet

8:30-8:45 Velkomst og introduksjon
8:45-9:15 Teori: Solenergi, anvendelse og solfangere.
9:15-10:00 Aktivitet 1 - Solfangere
10:00-10:30 Oppsummering av resultater og kort pause (15 min)
10:30-10:45 Teori: Solceller
10:45-11:30 Aktivitet 2: Solceller
11:30-12:00 Matpause
12:00-12:15 Teori: Kort økt om virkning av solceller
12:15-12:30 Aktivitet 3: Solceller
13.15-13.30 Konkurranse
13:30-14:00 Rydding og avsluttende oppsummering

Etterarbeid i skolen

Evaluering av dagen på Newtonrommet
Originalmodul:
1300: Solceller , Åse Bøilestad Breivik, Meløy vgs avd. Ørnes ab.meloy@nfk.no
Denne modulen er revidert av:
Knut Steffenak
Newton ENGIA - Statoil energirom - Mosjøen

Newton-modul nr. 1537

Best egnet for VG1. årstrinn
Tidsbruk 5 timer