Roboter og matematikk - EV3 (5. - 6. trinn)

Newton ENGIA - Statoil energirom - Mosjøen: Roboter og matematikk - EV3 (5. - 6. trinn)

Vi starter med samtale om hva omkrets er og demonstrasjon og løsing av oppgaver i plenum.

Deretter er det en kort innføring om robot og programmering før elevene bygger roboten de skal bruke i det praktiske arbeidet. 

Gruppene jobber i eget tempo med oppgavene, som er laget som en EV3-prosjektfil som åpnes i programmet. Elevene jobber variert med måling, beregning, diskusjon, programmering og utprøving. En av de siste oppgavene er en konkurranse hvor de må bruke kunnskap og erfaringer de har tilegnet seg i løpet av dagen. 

Elevene jobber to og to om å bygge og programmere roboten slik at de får mest mulig læringsutbytte av oppgavene. Underveis får de veiledning fra Newtonlærer. For at hjelpen skal strekke til er det satt en maksgrense på 22 elever per dag. 

Klasselærer må gjerne fotografere elevene i arbeid slik at de får med seg et fint minne av dagen!

 

Forarbeid i skolen


1 skoletime: Elevene jobber med å måle omkrets på figurer med ulike former.

I Newton-rommet

09.00: Felles oppstart. Plan for dagen. Læringsmål. Hva er omkrets? Grubletegninger, og demonstrasjon med hjul.
09.30: Gjennomgang av EV3-klossen, motorene og programmet.
09.45: Elevene bygger roboten.
10.30: Aktivitet 1: Måling og beregning av kjørelengde. Elevene jobber parvis i eget tempo. Ekstraoppgave med trykksensor for de som trenger det.
11.00 - 11.30: Lunsj
11.30: Aktivitet 1 fortsetter.
12.15: Aktivitet 2: Nærmest LEGO-mannen. Elevene jobber parvis. Utfordringsoppgave. Konkurranse.
13.15: Demontere robotene, sortere og telle delene.
13.45: Oppsummering i plenum. Faglig fokus, læringsmål. Etterarbeid.
14.00: Ferdig for dagen

Etterarbeid i skolen

1 skoletime. Individuell, praktisk rettet oppgave,
Originalmodul:
1602: Roboter og matematikk - EV3, FIRST Scandinavia i samarbeid med Newton-rommet i Bodø.
Denne modulen er revidert av:
Knut Steffenak
Newton ENGIA - Statoil energirom - Mosjøen

Newton-modul nr. 1859

Best egnet for 5. årstrinn
Tidsbruk 5 timer