WeDo - Dyrehagen (1. trinn)

Newton ENGIA - Statoil energirom - Mosjøen: WeDo - Dyrehagen (1. trinn)

Denne modulen benyttes på 1-2. trinn. Elevene skal her får lære om hvordan bevegelser kan overføres ved hjelp av tannhjul og trinser. Til dette brukes teknisk LEGO som verktøy, som i tillegg inneholder motor og to ulike sensorer.

Gjennom dagen jobber elevene sammen to og to. De starter dagen med en liten gjennomgang av utstyret og aktivitetene, og gjør en forøvelse som består i å bygge, etter tegning, en liten vinsj (heis) om skal heise opp en legomann. Denne øvelsen er ment som en innledning på hvordan man jobber med utstyret og hvordan man programmerer. 

Etter øvelsen begynner bygging av dyrene. Elevene oppfordres til å prøve seg på de enkleste dyrene først dersom de har liten erfaring med legobygging.

Deretter eksperimenterer elevene med å utvide/lage sine egne løsninger til dyrene de har bygd, og de får muligheten til å spille inn lyd. Elevene oppfordres til å finne navn til dyret sitt og finne på en god historie til hvordan dyret kom til dyrehagen. 

På slutten av dagen settes alle dyrene inn i dyrehagen, og elevene viser fram sitt dyr, forteller historien og hvordan dyret deres fungerer (programmeringen). Besøkslærer oppfordres til å fotografere alle de ferdige dyrene, slik at elevene kan få et minne fra dagen.

 

Plan for dagen: 

09.00 Velkommen til dyrehagen! Informasjon om rommet, modulen og dagsplanen. Deretter en gjennomgang av de mest sentrale delene i settet og programmeringen. 

09.20 Forøvelse med legomann og heis.

09.30 Bygging av et selvvalgt dyr.

10.30 Lunsjpause 

11.00 Programmering av dyr og fremvisning

12.00 Rydding

12.30 Oppsummering og avslutning av dagen.

Originalmodul:
1451: WeDo - dyrehagen, Rune Strømsvik, rune.stromsvik@meloy.kommune.no, med utgangspunkt i First Scandinavia sitt barnehageopplegg v/Ole Morten Mortensen.
Denne modulen er revidert av:
Knut Steffenak
Newton ENGIA - Statoil energirom - Mosjøen

Newton-modul nr. 1936

Best egnet for 1.-4. årstrinn
Tidsbruk 3,5 timer