WeDo 2.0 - Milos krefter (3. - 4. trinn)

Newton ENGIA - Statoil energirom - Mosjøen: WeDo 2.0 - Milos krefter (3. - 4. trinn)

Målet med modulen er å gi elevene en praktisk tilnærming til måling av vekt og hvordan man kan benytte denne informasjonen til videre utforsking. Det passer derfor fint å koble besøket på newtonrommet opp mot den tiden av året da man tar for seg dette temaet på skolen.

Elevene vil få stifte bekjentskap med vitenskapsmannen Isaac Newton og få en god innføring i hva som er viktig når man skal jobbe som en skikkelig forsker.

I de praktiske oppgavene jobber elevene sammen i grupper på to og to. De samarbeider om å bygge og programmere en legorobot som de skal bruke til ulike måleaktiviteter der vekt og friksjon er gjennomgående tema. Aktivitetene er utforskende og elevene må dokumentere underveis i et rapportskjema.  

Etter hver aktivitet samles elevene til en felles oppsummering og refleksjon av resultatene i skjemaet.

På slutten av dagen får elevene testet ut sine nye kunnskaper i en trekke-konkurranse.

Modulen tar ca 4 timer å gjennomføre, inkludert 45 min lunsj og luftepause. 

 

 

 

 

Forarbeid i skolen

1 skoletime

I Newton-rommet

09.00 Oppmøte i newtonrommets amfi.
09.10 Innledning og bygging av robot.
09.50 Aktivitet 1: Måleenheten gram.
10.20 Oppsummering og refleksjon av aktivitet 1.
10.30 Lunsj og luftepause.
11.15 Aktivitet 2: Friksjon.
11.50 Oppsummering og refleksjon av aktivitet 2.
12.00 Aktivitet 3: Trekkekonkurranse.
12.25 Kåring av vinner og opprydding.
12.50 Avslutning i newtonrommets amfi.
13.00 Avgang fra newtonrommet.

Etterarbeid i skolen

1-2 skoletimer
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Knut Steffenak
Newton ENGIA - Statoil energirom - Mosjøen