Fra fjord til bord

Newton energi- og havbruksrom Midt-Troms: Fra fjord til bord

Formålet med modulen er å gi en grunnleggende forståelse av hvilken betydning torsken har i havets økosystem og næringslivet langs kysten, og hvordan man kan og bør forvalte den på en bærekraftig måte. 

Modulen er et dagsopplegg som tar 4,5 timer, og målgruppen er elever på 6.-7. trinn. Det er ei forutsetning at elevene har lært grunnleggende robotprogrammering på forhånd. Modulen inneholder for- og etterarbeid på 1-2 skoletimer som skal gjennomføres på skolene.

Modulen veksler mellom teori og praktiske oppgaver. I innledningen brukes korte filmer, Powerpoint med bilder, og Grubletegninger for å engasjere elevene. 

Underveis i modulen legges det vekt på diskusjon i grupper og plenum for å få fram elevenes refleksjoner, og arbeid med oppgaveark for å la elevene forklare det de har lært og erfart.

I de praktiske oppgavene skal elevene studere plankton i stereolupe, smake på fisk og bruke roboter til å utføre oppgaver som simulerer videreforedling av fisken.

 

Forarbeid i skolen

1 skoletime. Arbeid med nøkkelspørsmål. Deles inn i grupper på to elever i hver.

I Newton-rommet

09.00-09.45: Informasjon om dagen.Innføring i temaet. Powerpoint om økosystemet i havet, og torskens livssyklus.
09.45-10.30: Studere plankton i stereoluper. Tegne og artsbestemme dem. To og to arbeider sammen. Ta bilde av det dere ser i lupen.
10.30-11.30: Powerpoint om torsk som næringsressurs, og om produksjonsprosessen fra fjord til bord. Smake på ulike fiskeslag.
11.30-12.00: Lunsj
12.00-13.15: Robotprogrammering og kjøring. Eget oppdragshefte med seks oppdrag.
13.15-13.30: Oppsummering av temaet i plenum, og gjennomgang av etterarbeid som skal gjøres på skolen.

Etterarbeid i skolen

2 skoletimer. Oppgaveark: Torsk som næringsmiddel. Elevene lager en presentasjon som de presenterer for hverandre. Arbeid i grupper.
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Therese Hj. Paulsen
Newton energi- og havbruksrom Midt-Troms

Newton-modul nr. 1747

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 4,5 timer