Newton Engia

Newton ENGIA - Statoil energirom - Vesterålen: Newton Engia

Dere skal snart til Engia (Newton-rommet) og her kommer noe bakgrunnsinformasjon om opplegget: Undervisningsforløpet på Engia er et rollespill. Elevene er på Engia (Newton-rommet) som forskerteam som deltar i prosjektet IEA - Energi for framtiden. De er delt inn i seks landslag. I løpet av de to dagene på Engia skal de jobbe med praktiske oppgaver og også svare på spørsmål og oppgaver inne på en Læringsportal. Inne på portalen krediteres landslagene med poeng for gode besvarelser. Det er flere forskerteam på Engia i løpet av året. Når alle forskerteamene er ferdig, vil det bli kåret et vinnerteam. Vinnerne er det teamet som har levert inn beste rapport, dvs. har gjort gode besvarelser på læringsportalen.

I Newton-rommet skal elevene jobbe med praktiske oppgaver knyttet til energi og til forsøk med generering av elektrisk energi. De skal bygge opp sine egne vind- og vannenergiverk og med eget anlegg få omformet bevegelsesenergien i vann og vind til elektrisk energi. De skal jobbe praktisk med dampmaskin og generator og gjennom dette skal de kunne forklare hvordan dampdrevne energiverk fungerer. De skal få kjennskap til Stirlingmotorens virkemåte, og egenskapene til gassen karbondioksid - CO2 og sentrale miljøaspekter.

I forkant av oppmøte på Engia er det viktig at dere forbereder dere godt. Under "Forarbeid" finner du mer informasjon.

 

Forarbeid i skolen

1-2 skoletimer. Arbeid med nøkkelspørsmål. Innhente info. Arbeid i grupper.

I Newton-rommet

DAG 1
09:00 Elevene ankommer bygget. Henger av seg yttertøyet og setter seg i amfiet.
09:10 Intro og energidemonstrasjon
09:45 Kulebaneaktivitet
11:15 Lunsj
11:45 Generering av elektrisk energi
12:30 Vind- og vannenergiverk
14:30 Ferdig for dagen
DAG 2
09:00 Elevene ankommer bygget. Henger av seg yttertøyet, kommer inn og setter seg i amfiet
09:10 Starter opp i amfiet. Intro fossilt brensel
09:30 Oppdrag 1 - bergartsprøver og mikroskopering av tynnslip
10:00 Oppdrag 2 - Geoseismikk
11:15 Lunsj
11:45 Oppdrag 3 og 4 - Gruppene jobber med dampturbiner og maskiner, og stirlingmotorer
13:00 Kort luftepause
13:15 CO2
13:45 Dokumentasjonsoppdrag
14:15 Oppsummering og avslutning

Etterarbeid i skolen

1-2 skoletimer. Svare på evaluering. Forberede og holde en presentasjon. Arbeid i grupper.
Originalmodul:
1468: Newton Engia, FIRST Scandinavia, i samarbeid med andre aktører.
Denne modulen er revidert av:
Marita Svartsund
Newton ENGIA - Statoil energirom - Vesterålen

Newton-modul nr. 1561

Best egnet for 9. årstrinn
Tidsbruk 11 timer