Roboter og matematikk - EV3

Newton ENGIA - Statoil energirom - Vesterålen: Roboter og matematikk - EV3

Dagen starter med at vi tar for oss hva en robot er, hvor de finnes i samfunnet og hva de kan gjøre. Resten av dagen jobber elevene med LEGO roboten EV3 som de skal bygge opp, programmere og løse oppgaver med. Fokuset er på matematikk og teknologi. Elevene må beregne omkrets og bruke egnede måleredskaper underveis. De vil også måtte bruke ulike regnearter for å løse de praktiske oppgavene. Det vil også være en liten konkurranse underveis som inspirerer til innsats:) I innledningen tar vi for oss hva en robot er, hvor de finnes i samfunnet og hva de kan gjøre. Resten av dagen jobber elevene med LEGO roboten EV3 som de skal bygge opp, programmere og løse oppgaver med. Det vil være fokus på matematikk og teknologi. Elevene må beregne omkrets og bruke egnede måleredskaper underveis. De vil også måtte bruke ulike regnearter for å løse de praktiske oppgavene. Det vil i tillegg noe konkurransepregede aktiviteter underveis.

I Newton-rommet

09.00 - 09.15: Informasjon - dagens tema og samtale om roboter i hverdagen.
09:15 - 09:30. Hvordan virker sensorene og NXT roboten? Gjennomgang av sensorene, NXT enheten og programmet vi bruker for å programmere.
09.30 - 11.00. Elevene bygger og programmerer roboten. De følger et utdelt oppgaveark og får hjelp av bygge- og programmeringsanvisninger. Elevene jobber i eget tempo, to og to sammen.
11.00 - 11.30. Lunsj.
11.30 - 13.30. Fortsette å jobbe i eget tempo etter oppgavearket. I løpet av arbeidsøkten vil det bli avholdt en konkurranse hvor elevene må beregne avstand og forsøke komme nærmest mulig en LEGOmann.
13.30 - 14.15.Hinderløype med konkurranse, hvor elevene tar i bruk det de har lært.
14.15 - 14.45. Demontere robotene, sortere og telle delene.
14:45-15:00 Oppsummering av dagen med faglig fokus.
Originalmodul:
1006: Roboter og matematikk - NXT, Ole Morten Mortensen
Denne modulen er revidert av:
Marita Svartsund
Newton ENGIA - Statoil energirom - Vesterålen

Newton-modul nr. 1563

Best egnet for 6. årstrinn
Tidsbruk 6 timer