Solceller og solfanger

Newton ENGIA - Statoil energirom - Vesterålen: Solceller og solfanger

Denne modulen passer best for alle vg1-linjer, og har solceller som gjennomgående tema. Det benyttes varierte, elevaktive læringsformer. Den entreprenørielle tilnærmingen gjør lærestoffet lettere å forstå. I tillegg til kunnskap om solceller får elevene med seg grunnleggende forståelse av periodesystemet, elektrisitet, stråling, energi, drivhuseffekten og matematisk modellering. De får praktisk trening i alle kompetansemålene i Forskerspiren.

Modulen kan brukes på både studiespesialisering og yrkesfag. Den kan også enkelt tilpasses til programfaget Fysikk 1 på studiespesialisering, realfag.

Elevene får i oppdrag å forske på solceller. Gjennom samarbeidstrukturer må; de sette seg grundig inn i solcelleteknologien. Det gjøres forsøk som knyttes til forståelse av solcellenes virkemåte, med parametrene strøm, spenning, effekt, og med forskjellige bølgelengder av elektromagnetisk stråling. I korte plenumøkter blir drivhuseffekten, framtidsenergi og forskning trukket inn, og forsøkene blir drøftet.

I Newton-rommet

09:00-09:15 Velkomst og introduksjon
09:15-10:00 Gjennomgang av grunnleggende solcelleteori.
10:00-10:30 Oppdrag 1 Hva skjer inni solcella?
10:30-10:45 Presentasjon og gjennomgang av oppgaver i plenum
10:45-11:00 Teoridel Oppdrag 2 Solcellen som strømkilde
11:00-11:30 Oppdrag 2 Solcellen som strømkilde
11:30-12:00 Matpause
12.00-12.30 Solcellebil, praktisk forsøk med utfordring
12:30-12:45 Oppsummering, plenum Oppdrag 2
12:45-13:45 Oppdrag 3 Solcellens virkning med ulike bølgelengder av lys
13:45-14.00 Oppsummering, drivhuseffekten og framtidssolceller, avslutning.
Originalmodul:
1300: Solceller , Åse Bøilestad Breivik, Meløy vgs avd. Ørnes ab.meloy@nfk.no
Denne modulen er revidert av:
Marita Svartsund
Newton ENGIA - Statoil energirom - Vesterålen

Newton-modul nr. 1564

Best egnet for VG1. årstrinn
Tidsbruk 5 timer