WeDo - dyrehagen

Newton ENGIA - Statoil energirom - Vesterålen: WeDo - dyrehagen

Denne modulen tilbyr vi alle skolestartere i Sortland kommune, samt alle 2.trinns elever i Vesterålen og Lødingen. Elevene skal lære hvordan bevegelser kan overføres ved hjelp av tannhjul og trinser. Til dette brukes teknisk LEGO som verktøy, som i tillegg inneholder motor og to ulike sensorer. Etter en forøvelse på bygging og enkel programmering, bygger eleven opp sitt dyr etter en 3-dimensjonal byggetegning. Deretter programmeres dyret ut fra en programmerings-beskrivelse. Elevene eksperimenterer med å utvide/lage sine egne løsninger. Dyrene vises fram og demonstreres for hverandre. Eleven vil gjennom hele dagen jobbe i grupper på 2 og 2. I vårt Newtonrom har vi seks arbeidsstasjoner hvor maks fire elever kan sitte sammen. Maksgrensen for antall elever mht. plass og utstyr er dermed 24. Likevel er det slik at jo yngre elevene er, desto færre elever anbefaler vi at det kommer om gangen. Eventuelt kan voksentetthet økes. Elevene har som forarbeid hatt litt teoretisk jobbing med tannhjul, aksling, trinser og bevegelses-sensorer. Som innledning på dagen repeteres dette. Delene fra kassen vises fram. Elevene begynner med en forøvelse, som består i å bygge, etter tegning, en liten vinsj (heis). Vinsjen skal heise opp en legomann. Denne øvelsen er ment som en innledning på hvordan man jobber med utstyret og programvaren. Elevene lærer følgende programmeringsfunksjoner: motor fram og bak, tidsstyring av motor, lyd og nødstopp. Etter øvelsen begynner bygging av dyrene. Newtonlærer viser hvordan man finner fram til sitt dyr, og hvordan man begynner. Barnehagebarna og 2. klassinger bygger i hovedsak fugler og aper. Løven og krokodillen (alligator) er litt vanskeligere å bygge og har litt vanskeligere programmering, med bl.a. bruk av sensorer. Dersom barna velger å bygge og programmer disse trenger de mer voksenhjelp. Når alle er ferdige, viser Newtonlærer mer programmering, deriblant hvordan man spiller inn egen lyd. Elevene programmerer inn et av de to foreslåtte programmene, og prøver deretter å lage egne programmer. Etter en stund kan det være greit å gi en tidsfrist for når program og dyr skal være klare til framvisning. Hvis det er plass rundt bordet, anbefales det at dyrene (uten pc) settes inn i dyrehagen, og at elevene samles rundt bordet. Ved fremvisning hentes pc til et og et dyr. Det er en fordel at pc'ene har batteri som virker. Elevene viser fram minst ett av programmene, og Newtonlærer holder en teknisk dialog med fokus på bruk av motor, tannhjul, trinser, samt hvordan programmeringen er løst. Besøkslærer oppfordres til å fotografere alle de ferdige dyrene, slik at elevene kan få et minne fra dagen.

I Newton-rommet

09.00: Velkommen, og informasjon om rommet og dagsplan. Liten oppsummering av forarbeidet.
09.15: Vise fram dyrehagen. "Kristian Sand" hilser på de fremmøtte.
09.25: Aktivitet 1: Øvelse - bygge og programmere en heisekran
09.50: Aktivitet 2: Bygge opp dyrene.
10.30: Matpause.
11.00: Aktivitet 3: Programmere dyrene.
11.40: Framvisning og demonstrasjon.
11.55: Rigge ned/rydde.
12.10: Oppsummering og presentasjon av etterarbeidet.
12.30: Ferdig.
Originalmodul:
1451: WeDo - dyrehagen, Rune Strømsvik, rune.stromsvik@meloy.kommune.no, med utgangspunkt i First Scandinavia sitt barnehageopplegg v/Ole Morten Mortensen.
Denne modulen er revidert av:
Marita Svartsund
Newton ENGIA - Statoil energirom - Vesterålen

Newton-modul nr. 1645

Best egnet for 1.-4. årstrinn
Tidsbruk 3,5 timer