WeDo

Newton ENGIA - Statoil energirom - Vesterålen: WeDo

Elevene skal lære hvordan bevegelser kan overføres ved hjelp av tannhjul og trinser. Til dette brukes teknisk LEGO som verktøy, som i tillegg inneholder motor og to ulike sensorer. Etter en forøvelse på bygging og enkel programmering, bygger eleven opp sin(e) figur etter en 3-dimensjonal byggetegning. Deretter programmeres figuren ut fra en programmerings-beskrivelse. Elevene eksperimenterer med å utvide/lage sine egne løsninger. Figurene vises frem, og demonstreres ved å fortelle en ellevill historie for hverandre.

Eleven vil gjennom hele dagen jobbe i grupper på 3. Elevene begynner med en forøvelse, som består i å bygge, etter tegning, en liten vinsj (heis). Denne vinsjen skal heise opp en legomann. Denne øvelsen er ment som en innledning på hvordan man jobber med utstyret og programvaren. Etter øvelsen begynner bygging av figurene.

De ulike figurene er seilbåt, fly, fotballsscorer med mål og en kjempe. På slutten av dagen settes alle figurene frem på et felles bord, og elevgruppene viser fram minst ett program samt forteller en historie.

Besøkslærer oppfordres til å fotografere alle de ferdige figurene, slik at elevene kan få et minne fra dagen.

I Newton-rommet

09:00: Velkommen, og informasjon om rommet og dagsplan. Liten oppsummering av forarbeidet.
09:10: "Asbjørn Moe" hilser på de fremmøtte og forteller en ellevill historie.
09:30: Aktivitet 1: Øvelse - bygge og programmere en heisekran
09:50: Aktivitet 2: Bygge opp figurene.
10:30: Matpause.
11:15: Aktivitet 3: Programmere figurene og lage en ellevill historie.
12:00: Framvisning og demonstrasjon.
12:25 Rigge ned/rydde.
12:40: Oppsummering og presentasjon av etterarbeidet.
13:00: Ferdig.
Originalmodul:
1451: WeDo - dyrehagen, Rune Strømsvik, rune.stromsvik@meloy.kommune.no, med utgangspunkt i First Scandinavia sitt barnehageopplegg v/Ole Morten Mortensen.
Denne modulen er revidert av:
Marita Svartsund
Newton ENGIA - Statoil energirom - Vesterålen

Newton-modul nr. 1795

Best egnet for 1.-4. årstrinn
Tidsbruk 4 timer