Aksjon: Redning

Newton ENGIA - Statoil energirom - Vesterålen: Aksjon: Redning

Denne modulen tar for seg temaet naturkrefter, beredskap og robotikk. I løpet av dagen skal elevene i grupper bygge roboter. Vi møter Hulken, Milo og Berta som er roboter som kan programmeres til å utføre oppgaver knyttet til beredskapsarbeid. Vi jobber med et tenkt case hvor det har gått et steinras. Elevene koder robotene sine til å utføre en rekke oppgaver knyttet til dette gjennom dagen. Det er i alt tre utfordringer som skal løses, og etter hver utfordring får elever vise frem sine roboter og hva de kan. Til slutt har vi en liten  drakonkurranse mellom Hulkene. I teorigjennomgang/gjennomgang av nye koder bruker vi nettbrett med spørsmål underveis, for å fange opp om elevene har skjønt kodingen/programmeringen gjennom dagen. 

Forarbeid i skolen

Introduksjon av begrepene naturkrefter, beredskap og robotikk.

I Newton-rommet

09:00-09:10 Velkommen
09:10-09:25 Dagsplan, mål og dagens tema
09:25-09:40 Utfordring 1: Gjennomgang av WeDo 2.0
09:40-10:20 Utfordring 1: Bygging og koding
10:20-10:25 Utfordring 1: Fremvisning Milo
10:25-10:30 Utfordring 1: Oppsummering og spørsmål
10:30-11:00 Matpause
11:00-11:15 Utfordring 2: Gjennomgang av koder, amfi
11:15-11:40 Utfordring 2: Multitasking
11:40-11:45 Utfordring 2: Fremvisning Berta
11.45-12.00 Pause
12:00-12:05 Utfordring 2: Oppsummering og spørsmål
12:05-12:15 Utfordring 3: Gjennomgang av koder, amfi
12:15-12:50 Utfordring 3: Videreutvikling
12:50-12:55 Utfordring 3: Fremvisning Hulken
12:55-13:05 Teamutfordring med Hulken
13:05-13:15 Rydding og demontering
13:15-13:30 Oppsummering, spørsmål og avslutning

Etterarbeid i skolen

Plenumsarbeid eller prøve
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Marita Svartsund
Newton ENGIA - Statoil energirom - Vesterålen

Newton-modul nr. 1955

Best egnet for 1.-4. årstrinn
Tidsbruk 4,5 timer