Aksjon: Redning

Newton ENGIA - Statoil energirom - Vesterålen: Aksjon: Redning

Denne modulen tar for seg temaet naturkrefter, beredskap og robotikk. I løpet av dagen skal elevene i grupper bygge hver sine roboter. Vi møter Hulken, Milo og Berta som er roboter som kan programmeres til å utføre oppgaver knyttet til beredskapsarbeid. Vi jobber med et tenkt case hvor det har gått et steinras. Elevene koder robotene sine til å utføre en rekke oppgaver knyttet til dette gjennom dagen. Det er i alt tre utfordringer som skal løses, og etter hver utfordring får elever vise frem sine roboter og hva de kan. Til slutt har vi en liten team-utfordring hvor vi deler klassen i to, setter på tidtaking og kjører en liten konkurranse mellom to roboter. I teorigjennomgang/gjennomgang av nye koder bruker vi nettbrett med spørsmål underveis, for å fange opp om elevene har skjønt kodingen/programmeringen gjennom dagen. 

I Newton-rommet

09:00-09:10 Velkommen
09:10-09:25 Dagsplan, mål og dagens tema
09:25-09:40 Utfordring 1: Gjennomgang av WeDo 2.0
09:40-10:25 Utfordring 1: Bygging og koding
10:25-10:30 Utfordring 1: Fremvisning Milo
10:30-10:35 Utfordring 1: Oppsummering og spørsmål
10:35-11:05 Matpause
11:05-11:25 Utfordring 2: Gjennomgang av koder, amfi
11:25-11:55 Utfordring 2: Multitasking
11:55-12:00 Utfordring 2: Fremvisning Berta
12:00-12:05 Utfordring 2: Oppsummering og spørsmål
12:05-12:20 Utfordring 3: Gjennomgang av koder, amfi
12:20-12:50 Utfordring 3: Videreutvikling
12:50-13:00 Utfordring 3: Fremvisning Hulken
13:00-13:10 Teamutfordring med Hulken
13:10-13:20 Rydding og demontering
13:20-13:30 Oppsummering, spørsmål og avslutning
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Marita Svartsund
Newton ENGIA - Statoil energirom - Vesterålen

Newton-modul nr. 1955

Best egnet for 1.-4. årstrinn
Tidsbruk 4,5 timer