Energi på oljemuseet

Newton-rom ved Norsk Oljemuseum i Stavanger: Energi på oljemuseet

Undervisningsforløpet på Oljemuseet er et rollespill. Elevene er delt inn i fem grupper som representerer hvert sitt land. I løpet av de to dagene på Oljemuseet skal de jobbe med praktiske oppgaver, og også svare på spørsmål og oppgaver inne på Læringsportalen (nettportal). Inne på portalen krediteres landslagene med poeng for gode besvarelser. Det er flere team på Newton-rommet i løpet av året, og når alle er ferdige kåres vinnerteamet. Vinnerne er de som har jobbet bra og levert de beste besvarelsene på Læringsportalen.

Det er viktig at elevene er forberedt når de kommer til undervisningen i Newton-rommet. Under «forarbeid» er det informasjon om det som skal gjøres på forhånd. 

Faglige mål

Gjennom undervisningen skal elevene få kunnskap om hvordan man kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, i dette tilfellet vann- og vindenergi og fossilt brensel. Elevene skal få en forståelse av hva fossilt brensel er, hvordan de er blitt dannet og på hvilke måter vi kan anvende disse råstoffene. De skal videre reflektere over fordeler og ulemper ved bruk av disse ressursene. I Newton-rommet skal de jobbe med praktiske oppgaver knyttet til energi og til forsøk med generering av elektrisk energi. De skal også jobbe med tørris, og se på egenskapene til karbondioksid og sentrale miljøaspekter.

Forarbeid i skolen

1 - 2 skoletimer. Elevene arbeider i grupper. Arbeid med nøkkelspørsmål. Film.

I Newton-rommet

Dag 1
09:00 Elevene ankommer Newton-rommet
09:10 Intro og energidemonstrasjon i plenum.
09:45 Kulebaneaktivitet. Praktisk arbeid i grupper. Konkurranse. Intro og oppsummering i plenum. Bruk av grubletegninger.
11:00 Lunsj!
11:30 Intro, generering av elektrisk energi. Plenum.
12:15 Praktisk arbeid med energiverk; vann, vind og stirling. Arbeid i grupper.
14:00 Ferdig for dagen
Dag 2:
09:00 Innledning, hva er fossilt brensel? Plenum.
09:30 Hvor finner vi olje og gass? Aktivtet med bergartsprøver og mikroskopering av tynnslip. Arbeid i grupper.
10:15 Geoseismikk. Arbeid i grupper.
11:00 Gruppeoppgaver med seismikk. Arbeid i grupper.
11:30 Lunsj
12:00 Parallelle aktiviteter:
Halvparten av hver gruppe har oppdrag i energiutstillingen.
Den andre halvparten arbeider med konsekvenser ved forbrenning av fossilt brensel, intro CO2. Aktiviteter med tørris.

12:45 Bytte av aktivitet.
13:30 Felles samling.
Refleksjoner og diskusjon i plenum rundt de ulike dilemmaene.
Avsluttende rapportering i læringsportalen.
14:00 Ferdig for dagen

Etterarbeid i skolen

1 - 2 skoletimer. Arbeid gruppevis. Arbeid med konkrete oppgaver. Presentasjon.
Originalmodul:
1544: Energi på oljemuseet-ORIGINAL, FIRST Scandinavia i samarbeid med ulike aktører
Denne modulen er revidert av:
Jørn Bjerga
Newton-rom ved Norsk Oljemuseum i Stavanger

Newton-modul nr. 1573

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 10 timer