Newton Engia

Newton ENGIA - Statoil energirom - Svolvær: Newton Engia

Undervisningsforløpet på Engia er et rollespill. Elevene er på Engia (Newton-rommet) som forskerteam som deltar i prosjektet IEA - Energi for framtiden.

Klassen deles inn i seks landslag. I løpet av de to dagene på Engia skal de jobbe med praktiske oppgaver og også svare på spørsmål og oppgaver inne på en Læringsportal. Inne på portalen krediteres landslagene med poeng for gode besvarelser. Det er flere forskerteam på Engia i løpet av året. Når alle forskerteamene er ferdig, vil det bli kåret et vinnerteam. Vinnerne er det teamet som har levert inn beste rapport, dvs. har gjort gode besvarelser på læringsportalen. I forkant av oppmøte på Engia er det viktig at elevene er godt forberedte. Under "Forarbeid" finner du mer informasjon.

"Newton ENGIA - Statoil energirom" vil inneholde en modul med tema "Fornybar energi" og "Fossilt brensel", og undervisningen vil foregå over 2 dager i rommet.

I tillegg kommer for- og etterarbeid i klasserommet på den aktuelle skolen.

Målet er at elevene skal erfare hvordan man kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, i dette tilfellet vann- og vindenergi og fossilt brensel.

Elevene skal få en forståelse av hva fossilt brensel er, hvordan de er blitt dannet og på hvilke måter vi kan anvende disse råstoffene. Elevene skal reflektere over fordeler og ulemper ved bruk av disse ressursene. I Newton-rommet skal de jobbe med praktiske oppgaver knyttet til energi og til forsøk med generering av elektrisk energi. De skal bygge opp sine egne vind- og vannenergiverk og med eget anlegg få omformet bevegelsesenergien i vann og vind til elektrisk energi.

De skal jobbe praktisk med dampmaskin og generator og gjennom dette skal de kunne forklare hvordan dampdrevne energiverk fungerer. De skal få kjennskap til Stirlingmotorens virkemåte, og egenskapene til gassen karbondioksid - CO2 og sentrale miljøaspekter.

Forarbeid i skolen

Ca. 2 skoletimer. Arbeid med nøkkelspørsmål. Innhente info. Arbeid i grupper.

I Newton-rommet

DAG 1
09:00 Elevene får labfrakker og samles i amfiet. Intro og energidemonstrasjon i plenum. Dialogbasert.
09:45 Oppdrag 1 - Kulebaneaktivitet. Arbeid i hovedrom, i grupper. Oppsummering i amfi.
11:00 Lunsj
11.30 Oppdrag 2 - Generering av elektrisk energi. Innledning i amfi, praktisk arbeid i grupper på arbeidsstasjonene, oppsummering i amfi.
12:15 Oppdrag 3 og 4: Vind- og vannenergiverk. Innledning i amfi. Praktisk arbeid i grupper. Oppsummering i amfi.
14:00 Ferdig for dagen
DAG 2
09:00 Starter opp i amfiet. Intro fossilt brensel. Fokus på dialog.
09:30 Oppdrag 1 - Bergartsprøver og mikroskopering av tynnslip. Innledning amfi, praktisk arbeid gruppevis på arbeidsstasjonene, oppsummering amfi.
10:00 Oppdrag 2 - Geoseismikk. Gruppevis i arbeidsstasjonene.
10:30 Hendelse. Grupper etter ansvarsområder.
11:00 Lunsj
11:30 Oppdrag 3 og 4 - Gruppene jobber med dampturbiner og maskiner, og stirlingmotorer. Innledning amfi, praktisk arbeid i grupper i hovedrom og lab, oppsummering amfi.
13:00 Oppdrag 5 - CO2. Praktisk arbeid på lab.
13:45 Oppsummering og avslutning

Etterarbeid i skolen

1-2 skoletimer. Svare på evaluering. Forberede og holde en presentasjon. Arbeid i grupper.
Originalmodul:
1468: Newton Engia, FIRST Scandinavia, i samarbeid med andre aktører.
Denne modulen er revidert av:
Anne Marthe Limstrand
Newton ENGIA - Statoil energirom - Svolvær

Newton-modul nr. 1797

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 10 timer