Solceller og solfangere

Newton ENGIA - Statoil energirom - Svolvær: Solceller og solfangere

Denne modulen har hovedtema solenergi og hvordan denne kan brukes til produksjon av elektrisk energi. Gjennom undervisningen i Newton-rommet vil elevene få utforske solfangere og solceller gjennom praktiske oppgaver, og de vil møte teori knyttet til aktivitetene. Elevene skriver fortløpende rapport til hvert forsøk.

Dagens innhold:

  • Oppdrag 1: Solcellen som strømkilde. Elevene skal forske på ulike parametre som påvirker strømproduksjon.
  • Oppdrag 2: Solcellebil. Elevene skal studere sammenheng mellom ladetid og kjørelengde på en liten bil, og se hvordan en solcelle brukes til å lade batteri.
  • Oppdrag 3: Solfanger - drivhusmodell. Elevene skal bli kjent med en solfanger-modell med vannrør og beregne virkningsgrad.
  • Oppdrag 4: Hvilken farge fanger solen best? Elevene skal registrere temperaturøkning i flasker med ulik farge.
  • Oppdrag 5: Parabolsolfanger. Elevene skal finne brennpunktet til en parabolsolfanger.
  • Oppdrag 6: Solovn. Elevene skal se hvordan de kan lage mat i en solovn.

Elevene deles inn i seks grupper (maks fire i hver). Denne inndelingen gjøres av klasselærer på forhånd. Elevene arbeider i denne gruppeinndelingen hele Newton-dagen.

Modulen passer for alle naturfagselever på VG1, men kan tilpasses yrkesfag og studiespesialiserende. 

Mer info i poster under. Denne ble laget til SUN (skoleutvikling i naturfag). 

poster Solceller og solfangere.pdf

Forarbeid i skolen

Repetisjon av det periodiske system. Varighet: 1-2 skoletimer.

I Newton-rommet

08.15: Introduksjon/teori om solcellenes virkemåte. Enkel versjon.
08.45: OPPDRAG 1: "Solcellen som strømkilde". Hvilke forhold påvirker strømmengden solcella leverer?
09.10: Pause
09.25: Fortsettelse oppdrag 1.
09.55: Teori - Solcellen som strømkilde. Avansert versjon.
10.10: OPPDRAG 2: "Solcellebil". Praktisk oppgave med konkurranse.
10.45: Pause
10.55: Plenum. Oppsummering solceller. Solcellens framtid. Spørsmål med mentometerknapper.
11.10: Intro solfanger - drivhusmodell
11.20: OPPDRAG 3: "Solfanger - drivhusmodell" settes i gang. Elevene lager hypotese.
11.30: Lunsj (oppdrag 3 pågår samtidig)
12.00: Oppsummering oppdrag 3. Beregning av virkningsgrad.
12.15: Introduksjon/forklaring parabolsolfanger-prinsippet.
12.20 OPPDRAG 4 «Hvilken farge fanger solen best?» og OPPDRAG 5 «Parabolsolfanger» pågår parallelt. Etter ca. 25 minutter er det bytte, og i byttingen settes OPPDRAG 6 "Solovn" i gang (ca. 5 min).

13.15: Evalueringspause (mens de spiser solgrillet banansjokolade)
13.25: Oppsummering aktivitet 4, 5 og 6.
13.55: Ferdig

Etterarbeid i skolen

Tilbakemelding rapporter. Varighet: 1-2 skoletimer.
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Anne Marthe Limstrand
Newton ENGIA - Statoil energirom - Svolvær

Newton-modul nr. 1944

Best egnet for VG1. årstrinn
Tidsbruk 6 timer