Robotter og matematik - Fortsætter

Newton Room ved Risbjergskolen i Hvidovre, København Danmark : Robotter og matematik - Fortsætter

Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Hinna Ahmed
Newton Room ved Risbjergskolen i Hvidovre, København Danmark

Newton-modul nr. 1789

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer