Laksens liv i havet

Newton Arctic Aqua: Laksens liv i havet

Modulen er delt inn i 4 aktiviteter

Aktivitet 1 - Besøk på merdene. Eleven får innblikk i hvordan laksen lever i merdene. De får også besøke foringsflåten og se hvordan fisken mates og overvåkes på skjermer.

Aktivitet 2 - Laksens liv og utfordringer. Eleven får lære om laksens liv fra rogn til voksen fisk. De får kjennskap til utfordringer som lakselus og rømning.

 Aktivitet 3 - Havstrøm. Eleven får lære hvordan det ser ut på havets bunn. De får innblikk i hva havstrøm er og hvorfor havstrøm er viktig.

Aktivitet 4 - Robotprogrammering. Eleven får et innblikk i robotprogrammering og oppgaver som skal løses på legobordet. Dette har tilknytning til oppdrettsnæringen. Legobordet har seks oppgaver som kan løses ved hjelp av roboten. Denne aktiviteten oppsummerer det de har lært i løpet av dagen.

Forarbeid i skolen

Læreren laster ned en presentasjon i newtonrommet.no, om laksens liv i havet som gjennomgås med elevene før de kommer i newtonrommet - Varighet ca. 60 minutter.

I Newton-rommet

08.00 - 09.00 Velkommen og informasjon om dagen. Matpakke for de som har reist.
09.00 - 10.30 Aktivitet 1 - Besøk på merdene og foringsflåta
10.30 - 12.00 Aktivitet 2 - Aktivitet i Newtonrommet. Tema: Laksens livssyklus og utfordringer.
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 14.00 Aktivitet i Newtonrommet. Robotprogrammering
14.15 - 14.30 Avslutning og oppsummering

Etterarbeid i skolen

Laksequiz. Eleven løser en quiz som læreren laster ned på newtonrommet.no etter besøket. Besøkslærer står fritt til å bruke den hensiktsmessig i klassen. Repetisjon eller konkurranse.
Varighet ca. 40 minutter
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Arctic Aqua
Newton Arctic Aqua

Newton-modul nr. 1891

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 7 timer