Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder 8.-10. kl

Newton Magnor: Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder 8.-10. kl

Elevene skal lære om fornybare energikilder.

Før elevene kommer til newtonrommet skal de få en innføring i fornybare energikilder.

På Newtonrommet skal de i løpet av en skoledag arbeide med vind, vann eller sol som fornybar energikilde (hver gruppe blir tildelt sin energikilde). Elevene skal bygge modeller med solcellepanel, vindmøller eller vannhjul i LEGO.

De skal erfare at energien er nødvendig for å få ulike legemer i bevegelse. De skal også lagre energi og siden bruke den på biler bygd av LEGO. De skal finne ut hvor langt og hvor fort bilene kan bevege seg.

Dersom elevene får tid, kan de designe ulike biler for å undersøke hvilken bil som beveger seg fortest.

Denne modulen kan også kjøres som en mobil Newton-modul. Modulen kan være god repetisjon for videregående skole - yrkesfaglig studieretning.

Forarbeid i skolen

Forarbeidet består av nøkkelspørsmål som elevene skal jobbe med og linker til filmer som elevene skal se.

I Newton-rommet

8.30-9.45 Oppstart.
Informasjon og gjennomgang av aktiviteter.
Demonstrasjon av kraftverket
9.15-10.45 Bygge opp legomodellene som skal brukes i arbeidet. Starte med oppgavearkene.
10.45 -11.30 Lunsj
11.30-13.00 Jobbe med oppgavearkene. Etter hvert som elevene er ferdig med oppgavene kan de eksperimentere med bilen som skal brukes i konkurransen.
13.00 - 13.15 Bilkonkurranse.
13.15-14.00 Avslutning og oppsummering

Etterarbeid i skolen

Fagprøve
Originalmodul:
1434: Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder 8.-10. kl, Newtonrommet i Harstad
Denne modulen er revidert av:
Thomas Hansen
Newton Magnor

Newton-modul nr. 1931

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 4,5 timer