Newton energi- og havbruksrom Midt-Troms

Prosjekteier: Lenvik kommune
drift i drift

Vi ønsker alle våre besøkende og samarbeidspartnere ei riktig god jul.

Julekortet under er kodet i programmet Scratch. Klikk på det og se hva som skjer:) 

 

 

Newtonrommet er et realfaglig undervisningstilbud for elever fra 5.kl til Vg1  i hele Midt-Tromsregionen. Rommet er lokalisert i Kunnskapsparken på Finnsnes.

Her får elevene lære realfag gjennom spennende, praktiske aktiviteter. Vi tilbyr opplæring med fokus på tema energi, teknologi og havbruk. All undervisning er fundamentert i kompetansemål fra matematikk og naturfag i læreplanen.

Undervisningen består av:

  1. Forarbeid som gjøres på skolene
  2. Dagsopplegg i rommet
  3. Etterarbeid på skolene

Påmelding skjer ved å klikke på påmeldingsknappen her på siden.

Vi tilpasser start og sluttidspunkt, og dekker også skyss for klassene som kommer hit.

Skoleåret 2016/17 tilbyr vi følgende Newton- moduler:

  • "Roboter og matematikk" for 5.-7. trinn
  • "Salmo Salar" for 6.-7. trinn
  • "Fra fjord til bord" for 6.-7. trinn
  • "Elektrisk energi fra fornybare og ikke- fornybare energikilder" for 9.-10. trinn
  • "Bærekraft i oppdrett" for 8.-10. trinn
  • "Funksjoner med Geogebra" for 10. trinn og Vg1
  • "Klar for havet" for Vg1


Vi har også andre aktiviteter, se menyen til venstre.

Se video med nærmere presentasjon: Newton-rom

Lik oss på Facebook; Newton-rommet Finnsnes
Moduler i dette Newton-rommet

Moduler for 1.-4. årstrinn

Kontaktinfo

Prosjektleder Therese Hj. Paulsen
Bernhard Lunds vei 4
Tlf: 97101966
Therese.hjalmarsdatter.paulsen@lenvik.kommune.no

Besøksinformasjon

Kunnskapsparken Finnsnes

https://www.facebook.com/pages/Newtonrommet-Finnsnes/1384151538492569


Prosjekteier

Lenvik kommune

Samarbeidspartnere

- Lenvik kommune
- Troms fylkeskommune
- Nordnorsk vitensenter
- Kunnskapsparken Finnsnes
- Salmar Nord
- Sparebank1 Nord-Norge
- Forskerfabrikken
- Midt-Troms Regionråd