Newton energi- og havbruksrom Midt-Troms

Prosjekteier: Lenvik kommune
drift i drift

VELKOMMEN TIL NEWTONROMMET!

Newtonrommet er et realfaglig undervisningstilbud for elever fra 1.kl til Vg1 i hele Midt-Tromsregionen. Rommet er lokalisert i Kunnskapsparken på Finnsnes.

Her får elevene lære realfag gjennom spennende, praktiske aktiviteter. Vi tilbyr opplæring med fokus på tema energi, teknologi og sjømat. All undervisning er fundamentert i kompetansemål fra matematikk og naturfag i læreplanen.

Undervisningen består av:

  1. Forarbeid som gjøres på skolene
  2. Dagsopplegg i rommet
  3. Etterarbeid på skolene

Påmelding skjer ved å klikke på påmeldingsknappen her på siden.

Vi tilpasser start og sluttidspunkt, og dekker også skyss for klassene som kommer hit.

Skoleåret 2017/18 tilbyr vi følgende Newton- moduler:

  • "WeDo" for 3.-4.trinn
  • "Roboter og matematikk" for 5.-7. trinn
  • "Salmo Salar" for 6.-7. trinn
  • "Fra fjord til bord" for 6.-7. trinn
  • "Elektrisk energi fra fornybare og ikke- fornybare energikilder" for 9.-10. trinn
  • "Bærekraft i oppdrett" for 8.-10. trinn

Vi jobber med å etablere et Makerspace, og vi vil også i år kjøre ulike "maker-aktiviteter". Se oversikt over aktiviteter for mer info, eller følg oss på Facebook: Newton-rommet Finnsnes hvor disse aktivitetene legges ut. 


Se video med nærmere presentasjon: Newton-rom


Moduler i dette Newton-rommet

Moduler for 1.-4. årstrinn

Moduler for VG1. årstrinn

Kontaktinfo

Prosjektleder Therese Hj. Paulsen
Bernhard Lunds vei 4
Tlf: 97101966
Therese.hjalmarsdatter.paulsen@lenvik.kommune.no

Besøksinformasjon

Kunnskapsparken Finnsnes

https://www.facebook.com/pages/Newtonrommet-Finnsnes/1384151538492569

Lenvik kommune

Prosjekteier

Lenvik kommune

Samarbeidspartnere

- Lenvik kommune
- Troms fylkeskommune
- Nordnorsk vitensenter
- Kunnskapsparken Finnsnes
- Salmar Nord
- Sparebank1 Nord-Norge
- NITO Troms
- Forskerfabrikken
- Midt-Troms Regionråd