Newton ENGIA - Statoil energirom - Mosjøen

Newton ENGIA - Statoil energirom - Mosjøen

Prosjekteier: Mosjøen videregående skole
drift i drift

Onsdag 26. september 2012 åpnet Newton-rommet ved MRK-senteret i Mosjøen.Her vil elever fra både barnehage, grunnskole og videregående skole få mulighet til å lære fysikk, kjemi og matematikk gjennom spennende, praktiske øvelser og forsøk.

Skoleåret 2016/2017 vi vi ha undervisning på onsdager og torsdager.

Begge dager starter undervisningen mellom kl. 08.30-09.00. Andre tidspunkt avtales med Newtonlærer.

Newtonrommet tilbyr per i dag fem undervisningmoduler der målgruppen strekker seg fra barn i barnehage og til ungdom i videregående skole: 1.-2. trinn: WeDo - Dyrehagen (3,5 timer)

3. trinn:  WeDo - Oppfinner (3,5 - 4 timer)

5. trinn: Roboter og matematikk (1 skoledag)

9. trinn:  Newton Engia - Fornybar energi (1 skoledag)

10. trinn: Newton Engia - Fossile brensler (1 skoledag)

Vg.1: Solenergi (1 skoledag)Klikk deg inn på hver modul (nedenfor) for å få mer informasjon.  Egne realfagslærere står for undervisningen i rommet, og det kan arrangeres kurs for andre realfagslærere som skal besøke Newtonrommet med sin klasse. Er du lærer og vil melde på din klasse, kan du benytte påmeldingskalenderen i menyen til venstre.Det er et mål å etablere et bredt tilbud for grunnskole og videregående skole i Newtonrommet. Det vil på sikt utvikles og tas i bruk flere moduler med andre tema for å realisere dette. Mer informasjon om dette kommer. _____________________________________________________________________Newton ENGIA – Statoil energirom eies og driftes av Mosjøen videregående skole. Lokalt samarbeides det bl.a. med Alcoa. Etablering av rommet er finansiert av Statoil og Nordland Fylkeskommune. Stiftelsen FIRST Scandinavia har utviklet konseptet og undervisningsopplegget, i samarbeid med flere faginstanser.

Ønsker du å snakke med oss - kontakt:


Newtonlærer, Anne Perjord, Tlf.: 97118700, E-post: anne.perjord@vefsn.kommune.no
 
Newtonlærer, Brita Kvaløy Heggli, Tlf.: 45016475, E-post: brikva@vgs.nfk.noModuler i dette Newton-rommet

Newton Engia - fornybar energi

Newton-modul nr. 1520

Roboter og matematikk - EV3

Newton-modul nr. 1859

Solenergi

Newton-modul nr. 1537

WeDo - Dyrehagen (1. - 2. trinn)

Newton-modul nr. 1936

WeDo 2.0 - Newtons krefter (3. - 4. trinn) Under pilotering!

Newton-modul nr. 1942

Kontaktinfo

Knut Steffenak
Kirkegata 9, 8656 Mosjøen
Tlf:
knuste@vgs.nfk.no

Besøksinformasjon

Newtonrommet er lokalisert ved Mosjøen Ressurs- og Kompetansesenter (MRK)

Post adresse:
MRK/Newton
Grensen 2
8651 Mosjøen
Vefsn kommune

Prosjekteier

Mosjøen videregående skole

Samarbeidspartnere

- Forskerfabrikken
- Alcoa Mosjøen
- Vefsn Kommune