Newton ENGIA - Statoil energirom - Mosjøen

Newton ENGIA - Statoil energirom - Mosjøen

Prosjekteier: Mosjøen videregående skole
drift i drift

Onsdag 26. september 2012 åpnet Newton-rommet ved MRK-senteret i Mosjøen.

Her vil elever fra både barnehage, grunnskole og videregående skole få mulighet til å lære fysikk, kjemi og matematikk gjennom spennende, praktiske øvelser og forsøk.

Skoleåret 2017/2018 vi vi ha undervisning på mandager, tirsdager og onsdager.

Begge dager starter undervisningen mellom kl. 08.30-09.00. Andre tidspunkt avtales med Newtonlærer.

Newtonrommet tilbyr per i dag syv undervisningmoduler der målgruppen strekker seg fra barn i 1. trinn på barneskolen til ungdom i videregående skole: 

Se oversikt over modulene og klikk deg inn på hver modul (nedenfor) for å få mer informasjon. 

 

Egne realfagslærere står for undervisningen i rommet, og det kan arrangeres kurs for andre realfagslærere som skal besøke Newtonrommet med sin klasse. Er du lærer og vil melde på din klasse, kan du benytte påmeldingskalenderen i menyen til venstre.

Det er et mål å etablere et bredt tilbud for grunnskole og videregående skole i Newtonrommet. Det vil på sikt utvikles og tas i bruk flere moduler med andre tema for å realisere dette. Mer informasjon om dette vil bli sendt ut til de aktuelle trinnene.
_____________________________________________________________________

Newton ENGIA – Statoil energirom eies og driftes av Mosjøen videregående skole. Lokalt samarbeides det bl.a. med Alcoa. Etablering av rommet er finansiert av Statoil og Nordland Fylkeskommune. Stiftelsen FIRST Scandinavia har utviklet konseptet og undervisningsopplegget, i samarbeid med flere faginstanser.

Ønsker du å snakke med oss - kontakt:

Newtonlærer, Anne Perjord, Tlf.: 97118700, E-post: anne.perjord@vefsn.kommune.no
Newtonlærer, Brita Kvaløy Heggli, Tlf.: 45016475, E-post: brikva@vgs.nfk.noModuler i dette Newton-rommet

MatchGraph/ Gå grafen (VG1)

Newton-modul nr. 1967

Solenergi (VG1)

Newton-modul nr. 1537

WeDo - Dyrehagen (1. trinn)

Newton-modul nr. 1936

WeDo 2.0 - Humlenes verden (1. trinn) Under pilotering!

Newton-modul nr. 1962

Kontaktinfo

Kjell Joar Petersen-Øverleir
Kirkegata 9, 8656 Mosjøen
Tlf: 75654007
kjepet@vgs.nfk.no

Besøksinformasjon

Newtonrommet er lokalisert ved Mosjøen Ressurs- og Kompetansesenter (MRK)

Post adresse:
MRK/Newton
Grensen 2
8651 Mosjøen
Vefsn kommune

Prosjekteier

Mosjøen videregående skole

Samarbeidspartnere

- Forskerfabrikken
- Alcoa Mosjøen
- Vefsn Kommune