Newton ENGIA - Statoil energirom - Svolvær

Newton ENGIA - Statoil energirom - Svolvær

Prosjekteier: Aust-Lofoten videregående skole
drift i drift


Newtonrommet i Svolvær

Newtonrommet i Svolvær har nå vært i drift i ett år. Flere klasser fra ulike skoler i Vågan kommune har vært innom rommet på denne tiden. Det har både vært besøkende til modulen Engia, og til modulen Roboter og matematikk. I tillegg har elever fra Aust-Lofoten vgs gjort forsøk med solceller. Miljøagentene i Vågan har vært her to kvelder, og flere klasser har vært på kortere besøk og gjennomført ulike aktiviteter knyttet til tema energi.

 

            

Newtonrommet i Svolvær er et tilbud til alle skolene i hele Lofoten. Alle modulene, undervisningsoppleggene, som tilbys i Newtonrommet baserer seg på kompetansemål fra gjeldende læreplan, og kan dermed inngå som en del av den ordinære undervisningen.

Vi tilbyr nå modulen Newton Engia for 8.-10. årstrinn. Dette er en modul som går over to dager (5 + 5 timer). Her skal elevene få kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder gjennom praktisk arbeid. De skal også få en forståelse av hva fossilt brensel er, hvordan de er blitt dannet og på hvilken måte vi kan anvende disse råstoffene.

I tillegg tilbyr vi modulen Roboter og matematikk for 5.-7. årstrinn. I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot.

Påmelding til de ulike modulene gjøres direkte via påmeldingskalenderen her på siden. 

Vi gleder oss til å ta i mot dere, og håper vi kan gi dere gode opplevelser med realfag og læring gjennom praktiske aktiviteter. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.Moduler i dette Newton-rommet

Newton Engia

Newton-modul nr. 1797

Roboter og matematikk - EV3

Newton-modul nr. 1838

Kontaktinfo

Anne Marthe Limstrand
Aust-Lofoten vgs
Tlf: 41146103
annlim@vgs.nfk.no

Besøksinformasjon

Aust-Lofoten videregående skole
Gymnasgata13
8300 Svolvær
Vågan

Prosjekteier

Aust-Lofoten videregående skole

Samarbeidspartnere