Newton ENGIA - Statoil energirom - Svolvær

Newton ENGIA - Statoil energirom - Svolvær

Prosjekteier: Aust-Lofoten videregående skole
drift i drift


Newtonrommet i Svolvær

Velkommen til Newtonrommet i Svolvær! Rommet har nå vært i drift i tre år, og forrige skoleår hadde vi over 1500 besøkende. Nytt av året er at vi nå er to ansatte, noe som gjør at vi kan doble kapasiteten vår. Newtonrommet er lokalisert i første etasje på Aust-Lofoten videregående skole.

 

            

Newtonrommet i Svolvær er et tilbud til alle skolene i hele Lofoten. Alle modulene, undervisningsoppleggene, som tilbys i Newtonrommet baserer seg på kompetansemål fra gjeldende læreplan, og kan dermed inngå som en del av den ordinære undervisningen.

Vi tilbyr modulen Newton Engia for 8.-10. årstrinn. Dette er en modul som går over to dager (5 + 5 timer). Her skal elevene få kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder gjennom praktisk arbeid. De skal også få en forståelse av hva fossilt brensel er, hvordan de er blitt dannet og på hvilken måte vi kan anvende disse råstoffene.

Vi tilbyr også modulen Roboter og matematikk for 5.-7. årstrinn. I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene kan godt komme flere år på rad, og opplegget tilpasses og utvides hvis elevene har jobbet med robotene før. 

En ny modul av året er Solceller og solfangere for VG1 elever. 

Forskerspiren er et totimers opplegg for elever på VG1. I første omgang tilbys dette til alle elever på VG1 (og påbygningsklassene), ved Aust-Lofoten vgs.

Påmelding til de ulike modulene gjøres direkte via påmeldingskalenderen her på siden. Ønsker dere noen av oppleggene, men finner ikke dato som passer, ta kontakt med undertegnede.

Vi gleder oss til å ta i mot dere, og håper vi kan gi dere gode opplevelser med realfag og læring gjennom praktiske aktiviteter. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.

 

Mvh Anne Marthe Limstrand og Guro MolaugModuler i dette Newton-rommet

Fra fjord til bord

Newton-modul nr. 2016

Newton Engia

Newton-modul nr. 1797

Roboter og matematikk - EV3

Newton-modul nr. 1838

Solceller og solfangere Under pilotering!

Newton-modul nr. 1944

Kontaktinfo

Guro Molaug/Anne Marthe Limstrand
Aust-Lofoten vgs
Tlf: 41567532/41146103
gurmol@vgs.nfk.no

Besøksinformasjon

Aust-Lofoten videregående skole
Gymnasgata13
8300 Svolvær
Vågan

Prosjekteier

Aust-Lofoten videregående skole

Samarbeidspartnere