Newton Flora

Prosjekteier: Flora kommune
pilotering under pilotering

Vi ser fram til 2018, eit heilt år der vi skal gjennomføre 6 ulike modular for barn og unge. Alle har teknologi og realfag som tema, og utforskande arbeidsmåtar som metode. 

Tre heile kull har no fått oppleve aktivitet i Newton Flora, 5-åringane, 5.klassingane og 7.klassingane. I vår er det 3.klasse, 9.klasse og 4-åringane sin tur. Ta ein kikk på kalendaren så ser du kva for modul som kjem når.