Newton Nord-Troms

Prosjekteier: Skjervøy kommune
pilotering under pilotering
Vi har etablert Newton-rom i Nord-Troms på Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy. Etableringen ses i sammenheng med etableringen av Lerøy Auroras visningssenter.


Moduler i dette Newton-rommet

Kontaktinfo

Odin Svisdal
Industriveien 2
Tlf: 92601089
newton@skjervoy.kommune.no

Besøksinformasjon

Industriveien 2
1.etg. på Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy
Skjervøy kommune

Prosjekteier

Skjervøy kommune

Samarbeidspartnere

- Lerøy Aurora
- Marine Harvest Norway AS
- Arnøy Laks AS
- Eidsfjord Sjøfarm AS
- Ymber AS
- SpareBank 1 Nord-Norge
- Blåfondet, Troms fylkeskommune
- Skretting
- NITO