Newton Realfagsenter Nannestad

Newton Realfagsenter Nannestad

Prosjekteier: Nannestad videregående skole
drift i drift

Newton Realfagsenter Nannestad

Newton Realfagsenter Nannestad tilbyr i dag to moduler, og er spesielt rettet inn mot ungdomsskoler i nærområdet.

Plassert sentralt på Østlandet, i umiddelbar nærhet til Gardermoen og med kort avtand til forsknings- og universitets-/høyskolemiljøene i Lillestrøm og Oslo, har Nannestad videregående skole etablert sitt Newton-rom. Mange tunge næringslivsaktører er lokalisert i nærområdet, og man håper å kunne inngå viktige samarbeidsavtaler med flere av disse. Et viktig element i denne satsningen er videre at de omkringliggende ungdomsskolene skal dras inn i forhold til både utvikling og drift/bruk av Newton-rommet gjennom et prosjekt som omhandler kontinuitet i det trettenårige skoleløpet (jf Kunnskapsløftet). 

Nannestad videregåene skole tilbyr 6 programområder, og har i dag ca 700 elever.  Realfag er en av skolens viktigste satsningsområder.
 

 Moduler i dette Newton-rommet

Kontaktinfo

Theresa Myran
Nannestad videregående skole, SMESTUVEGEN 2, 2030 Nannestad
Tlf: 63 99 66 00
theresa.myran@nannestad.vgs.no

Besøksinformasjon

Besøkende vil møtes ved hovedinngangen. Ellers kan de henvende seg i ekspedisjonen i tredje etasje. Newton-rommet er rom 6-204.
Nannestad kommune

Prosjekteier

Nannestad videregående skole

Samarbeidspartnere