Newton-rom ved Voss gymnas

Newton-rom ved Voss gymnas

Prosjekteier: Voss gymnas
pilotering under pilotering

Voss kommune og Hordaland fylkeskommune har gått saman for å tilby ei realfagoppleving litt utanom det vanlege for elevar på Voss frå og med hausten 2017. I lokala til nye Voss gymnas er det vorte etablert eit Newton-rom, som skal kunna ta imot born/elevar frå barnehagealder og opp til vidaregåande skulealder.  

Newton-rommet består av eit stort laboratorium, eit audietorium og testlab. Det er snakk om heilt nye lokale med nytt inventar og topp moderne teknologisk utstyr. 

Newton-rommet vil ha eit energi-fokus, og tilbyr i tillegg opplegg innan matematikk og robotprogrammering. 

Hausten 2017 tek rommet imot 6. klassar frå heile kommunen, for å jobba med læreplanmål i matematikk i kombinasjon med legobygging og programmering av robotar. 

Våren 2018 vert det 10. klassane som får koma på besøk, for å gjennomføra opplegg innan energi. 

Klassar for vidaregåande skule er velkomne innimellom dei andre besøka for å jobba med både matematikk, programmering og energi, alt etter kva som passar. 

 Moduler i dette Newton-rommet

Kontaktinfo

Ragnhild Blikberg

Tlf: 94288589
ragbli@hfk.no

BesøksinformasjonProsjekteier

Voss gymnas

Samarbeidspartnere

- Voss kommune
- Hordaland fylkeskommune