Newton Stjørdal

Prosjekteier: Stjørdal kommune
drift i drift

Velkommen til Newtonrommet i Kimen kulturhus på Stjørdal!

Vi tilbyr et todagers undervisningsopplegg i Newton-modulen Engia energirom for elever på 10. trinn i Stjørdal kommune. Elevene får en annerledes læringsarena med praktisk basert undervisning om fossile brensler og fornybar energi.

Vi tilbyr også Newton-modulen Roboter og matematikk for elever på 5. trinn. Elevene får mulighet til å bygge/programmere Lego-roboter, som de skal bruke til å løse ulike regneoppgaver, hovedsakelig knyttet til måling/geometri.

Bruk påmeldingskalenderen i venstre marg for å melde på klasser!Moduler i dette Newton-rommet

Newton Engia Kimen

Newton-modul nr. 1860

Roboter og matematikk - Kimen

Newton-modul nr. 1920

WeDo - dyrehagen

Newton-modul nr. 1987

Kontaktinfo

Torhild Holen Fikseaunet
Kimen, Sandgata 15, 7500 Stjørdal
Tlf: 41419622
newton@stjordal.kommune.no

Besøksinformasjon

Rommet er lokalisert i Kimen Kulturhus. Klassene som skal besøke Newtonrommet benytter inngangen til Carbon fritidsklubb.
Stjørdal kommune

Prosjekteier

Stjørdal kommune

Samarbeidspartnere

- Statoil
- Stjørdal kommune