Newton Stjørdal

Prosjekteier: Stjørdal kommune
drift i drift

Velkommen til Newtonrommet i Kimen kulturhus på Stjørdal!

Vi tilbyr et todagers undervisningsopplegg i Newton-modulen Engia energirom for elever på 10. trinn i Stjørdal kommune. Vi tar også imot klasser fra våre nabokommuner ved ledig kapasitet.

Elevene vil få en annerledes læringsarena med praktisk basert undervisning om fossile brensler og fornybar energi.

Nytt fra januar 2017 er at vi også tilbyr Newton-modulen Roboter og matematikk for elever på 5. trinn. Elevene får mulighet til å bygge/programmere Lego-roboter, som de skal bruke til å løse ulike regneoppgaver, hovedsakelig knyttet til måling/geometri.

Bruk påmeldingskalenderen i venstre marg for å melde på klasser!Moduler i dette Newton-rommet

Newton Engia Kimen

Newton-modul nr. 1860

Roboter og matematikk - Kimen

Newton-modul nr. 1920

Kontaktinfo

Aina Husdal
Kimen, Sandgata 15, 7500 Stjørdal
Tlf: 74835703
newton@stjordal.kommune.no

Besøksinformasjon

Rommet er lokalisert i Kimen Kulturhus. Klassene som skal besøke Newtonrommet benytter inngangen til Carbon fritidsklubb.
Stjørdal kommune

Prosjekteier

Stjørdal kommune

Samarbeidspartnere

- Statoil
- Stjørdal kommune