Newton Sunndal

Newton Sunndal

Prosjekteier: Sunndal kommune
etablering under etablering

Newton Sunndal er under etablering. Rommet skal plasseres i et bygg eid av Hydro Aluminum. Oppbyggingen av rommet er i gang, og det åpner for pilotering våren 2019. Rommet vil være i ordinær drift fra skoleåret 2019/2020. 

Sunndal kommune er eier og skal drifte Newton Sunndal. Torgeir Kårvand er administrativ leder og Newtonlærer, og Stine Slapø Haffke er Newtonlærer. Det skal gis et bredt undervisningstilbud til elever i Sunndal og omegn. 

Newton-modulene det startes med er Roboter og matematikk, Engia og Salmo Salar. 

 Her er plantegning og 3D skisser av Newton Sunndal.Moduler i dette Newton-rommet

Newton Engia

Newton-modul nr. 2049

Roboter og matematikk - EV3

Newton-modul nr. 2051

Salmo salar

Newton-modul nr. 2050