Newton Sunndal

Newton Sunndal

Prosjekteier: Sunndal kommune
etablering under etablering

Newton Sunndal er under etablering. Rommet skal plasseres i et bygg eid av Hydro Aluminum. Oppbyggingen av rommet starter i løpet av høsten 2018. Planlagt åpning av rommet er 1. februar 2019. Og rommet vil være i ordinær drift fra skoleåret 2019/2020. 

Sunndal kommune er eier og skal drifte Newton Sunndal. Det er ansatt to Newton-lærere, Torgeir Kårvand og Stine Slapø Haffke. Det skal gis et bredt undervisningstilbud til elever i Sunndal og omegn. 

Newton-modulene det startes med er Roboter og matematikk, Engia og Salmo Salar. 

 Her er plantegning og 3D skisser av Newton Sunndal.Moduler i dette Newton-rommet

Newton Engia

Newton-modul nr. 2049

Roboter og matematikk - EV3

Newton-modul nr. 2051

Salmo salar

Newton-modul nr. 2050