Newton Vega Verdensarv

Newton Vega Verdensarv

Prosjekteier: Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv

Vega-skjærgården består av mer enn 6500 øyer og skjær. En bærekraftig levemåte har vart nøkkelen till menneskenes overlevelse ute på øyene i mer enn 10 000 år.

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv er i ferd med å etablere ett Newtonrom, som skal bli plassert inne på det nye verdensarvsentret. Inne på sentret finns bl.a. klasserom, våtrom, akvarium, rom for filmvisning. Rundt sentret finner vi flott fjære, sjø, kulturlandskap. Dessuten ligger sentret plassert i et levende miljø med fiskemottak, fiske- og oppdrettshamn.

Newtonrommet kommer å fokusere på koblingen mellom bærekraftig forvaltning av våre naturresurser og realfag. Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv inngår i Forvaltningsknutepunkt Nes med Vega Verneområdestyre og Statens naturoppsyn. De tre partnerne skal samordne sitt arbeid med bl.a. skjøtsel og informasjon. Ifølge planlegging av verdensarvsentret kommer bygget å stå klart høsten/vinter 2017. Då begynner den ordinære driften av Newtonrommet. Egne moduler skal utvikles med link til begrepene ”innovasjon”, ”entreprenørskap”.

Mer informasjon kommer i løpet av 2016!

De første modulene kommer vare tilgjengelige våren 2017.

Har du spørsmål? Ta kontakt med: lena@verdensarvvega.no

Moduler i dette Newton-rommet

Dyr og planter i fjæresonen.

Newton-modul nr. 1878

Kamskjell som miljøindikator

Newton-modul nr. 1877

Kontaktinfo

Lena Fagerwing
Nes, 8980 Vega
Tlf: 99459995
lena@verdensarvvega.no

Besøksinformasjon


Vega kommune

Prosjekteier

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv

Samarbeidspartnere