Newtonrom Drammen er for tiden i dvale.

Newtonrom Drammen er for tiden i dvale.

Prosjekteier:

Nytt eierskap og ny lokasjon skal på plass, mer informasjon kommer.

 


Informasjon om Newton-rommet som var i drift til 2016:
Newtonromrommet i Drammen var en praktisk læringsarena for varmepumpeteknologi og fornybar energi.Rommet bestod av to moduler:

Et besøk i rommet er beregnet til 2 timer.


Modul 1: Energiøkonomisering og varmepumpe
Elevene studerer virkemåte og virkningsgrad i varmepumper.
De prøver varmepumper og får erfare hvor effektive disse kan være. I tillegg gjør de flere forsøk som illustrerer og forklare pumpenes virkemåte.
Et av hovedpoengene er at når en varmepumpe brukes, så hentes det varmeenergi fra et sted, som kan gis til et annet sted. Denne prosessen kan også reverseres og elevene får oppleve at en varmepumpe kan brukes til oppvarming om vinteren og avkjøling om sommeren.
Elevene skal sitte igjen med en forståelse for at; Sparer vi energi, sparer vi miljøet.
For ungdomskolen er modulen fin som introduksjon til videre arbeid med produksjon av elektrisk energi og miljøeffekter knyttet til dette. For videregående skole er modulen ment å dekke opp praktisk utprøving i forhold til målet om kjennskap til varmepumper, deres virkemåte og varmefaktor

Modul 2: Energi og miljø
Modulen er under utprøving, og vil være ferdig vinteren 2015. Modulen dreier seg om fornybar energi, energioverføring og elektrisitet.


                                                    Energimerkede boliger i Smarthusgata 1-5


Prosjektet er initiert av ETV-nettverket (ElektroTekniskeVirksomheter). På eiersiden har vi fått med skoleeierne, representert ved Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune.

Vi har også fått massiv hjelp fra Høyskolen i Buskerud, som har flere installasjoner i rommet og skal bruke rommet som Remote-lab for avanserte roboter og som laboratorium for lysdesignstudenter.

Næringslivet i Drammen har engasjert seg aktivt og vært med som utviklere og støttespillere
i prosjektet. Over 30 bedrifter har bidratt med økonomiske midler, utstyr og arbeidstimer.


Vi ønsker at Newtonrommet i Drammen først og fremst skal være et moderne klasserom for skoleelever, men også et samlingssted som bedrifter kan bruke for å holde kurs, møter og seminar der de kan vise frem det nyeste de har av produkter og løsninger.


 


Moduler i dette Newton-rommet

Moduler for VG1. årstrinn

Kontaktinfo

Svend Eidsten

Tlf: 402 17 960
svend.eidsten@drmk.no

Besøksinformasjon


Drammen

Prosjekteier

Samarbeidspartnere

- Buskerud fylkeskommune
- Drammen kommune
- EB (Engergiselskapet Buskerud)
- Høgskolen i Buskerud
- NHO Buskerud Vestfold