Eksempel på Finansiering

Økonomi

Dette eksemplet er basert på tallmaterialet innhentet under etablering av Newton Energirom i Trondheim i 2009. 


Sammenstilling budsjett:

 Etablering av rommet:
 
Innredning rom 455 925
Teknisk utstyr/innredning 255 511
Utstyr til undervisning/moduler 260 981
Diverse 20 000
SUM 972 417
Personal og andre utgifter Newton rom per år  
Grunnbemanning 40% stilling 300 000
Prosjektledelse 20% stilling 150 000
Kurs/Videreutdanning Newton-lærere 40 000
SUM 490 000
TOTALT 1 462 417
Finansieringsplan  
Kommune 170 000
Fylkeskommune 170 000
Andre (næringsliv, interesseorganisasjoner, etc) 1 122 417
SUM 1 462 417


Forutsetninger
:
- Ferdig oppusset rom ca 150-200 m2
- Markedsføring ikke inkludert
- Driftskostnader som husleie ikke inkludertOppdatert