Ta i bruk eksisterende Newton-modul

Det å utvikle moduler er en tidkrevende prosess. Derfor anbefaler vi særlig nyetablerte rom å ta i bruk eksisterende Newton-moduler. Ellers står nettverket fritt til å se på eksisterende moduler for ideer, hente enkelt-aktiviteter, forarbeid eller etterarbeid. Ta i bruk det som finnes! 

For å hente opp en kopi av en aktuell Newton-modul, går dere inn på "Min side" og på "Rediger moduler". Gå inn på "Ta i bruk en modul fra modulbiblioteket" (Se punkt 1 under), velg ønsket modul og lagre. De modulene som blir lastet opp på romnivå vises på Newton-rommets lokale side på newton.no. Det er mulig å skjule de modulene man ikke underviser i ved å fjerne haken under "Synlig web" (Se punkt 2 under). 
 
Oppdatert