Utvikle en Newton-modul

Det er et mål at en Newton-modul bruker en metodikk som er i tråd med det Newton-konseptet står for og at den skal gi et størst mulig læringsutbytte for elevene. Se Metodikk. Modulen skal utfordre elevene til å jobbe praktisk og utforskende, og det anbefales å følge 5E-modellen i utviklingsarbeidet for å ivareta viktige prinsipper ved god realfagsundervisning.

Modulen skal legges opp slik at den gir elevene mulighet til å 

 • bli engasjerte 
 • utforske 
 • forklare, diskutere, reflektere, snakke fag
 • utdype tema

En Newton-modul planlegges, utvikles og dokumenteres i modulbasen på newton.no. 

Kvalitetskriterier for Newton-moduler:

 • Modulen har realfaglig fokus.
 • Modulens innhold har forankring i gjeldende læreplan.
 • Modulen har maksimum tre kompetansemål.
 • Det er formulert læringsmål som konkretiserer kompetansemålene.
 • Det pedagogiske opplegget legger vekt på at elevene skal arbeide praktisk.
 • Det er laget et forarbeid, med en beskrivelse av gjennomføring.
 • Det er laget et etterarbeid, med en beskrivelse av gjennomføring.
 • Modulen er pilotert med elever.

 
Forslag til framgangsmåte ved utvikling av ny modul: 

 1. Studer noen godkjente Newton-moduler. Se eksempler: WeDo 2.0 – Milo utforsker vekt og friksjon, Nordlys – Himmelsk dans, Til værs med tall - Et luftig oppdrag.
 2. Lag en disposisjon/skisse. Aktuelle punkt å tenke på: Målgruppe, kompetansemål, læringsaktiviteter, utstyr, varighet, for- og etterarbeid. Forslag til mal.
 3. Sett deg inn i  5E-modellen. Hvordan få disse elementene med? Engasjere – Utforske – Forklare – Utvide.
 4. Diskuter modulen din med andre Newton-lærere, pedagoger, fagmiljø e.l.
 5. Dersom du ønsker en tilbakemelding/veiledning underveis kan du lese om det her
 6. Planlegg modulen mer detaljert i arbeidsdokumentet: Arbeidsdokument ved modulutvikling.
 7. Skriv inn modulen i basen på newton.no i henhold til rettledningen i info-boksene. Logg inn som bruker på newton.no, velg ”Rediger Newton-moduler”.
 8. Sjekk at Newton-modulen er beskrevet på en slik måte at det er lett for andre i nettverket å ta den i bruk.
 9. Piloter modulen med en gruppe elever. Evaluer opplegget. Gjør nødvendige endringer i modulen.
 10. Les korrektur.

 

Les mer om kvalitetssikringsprosessen her.

Oppdatert