Velkommen til Newton-rommene i Norge! Her gjøres realfagene tilgjengelige og praktisk rettet.
Elever dissekerer fisk i Newton-rommet i Gildeskål
I Newton-rommene legges det til rette for at elever får gode lærings- og mestringsopplevelser i naturfag, matematikk og teknologi
Elev jobber med navigasjon på Newton Flight Academy
Undervisningen i Newton-rommet er variert og har fokus på læring gjennom praktiske aktiviteter
Amfi og arbeidsrom i Newton Gildeskål
I Newton-rommet får elevene en undervisningsdag utenom det vanlige
En plommesekklarve studeres, i modulen Salmo Salar i Newton-rommet i Gildeskål
Gode læringsopplevelser former fremtiden
Undervisningen i Newton-rommet er læreplanbasert, og skal ikke være et tillegg til-, men en del av norsk skole
Velkommen til Newton-rommene i Norge! Her gjøres realfagene tilgjengelige og praktisk rettet.
Laks både på timeplan og tallerken!
Det er hva elevene får i Newton-modulen “Fisk = mat”, som nå er tilpasset den nye læreplanen.
Å jobbe utforskende i matematikk og naturfag er gull verdt!
Det konkluderer Martin Madsen med etter kun en uke i det mobile Newton-rommet.
Newton nettsamling 2020
Vår første nettsamling er nå gjennomført!
Kystnære Newton-rom: God tur i fjæra!
Modul 1455 Dyr og planter i fjæresonen er nå revidert og oppdatert etter LK20.
Det lønner seg å gi tilbakemelding!
Vinneren av evaluerings-konkurransen er trukket ut.
Klassisk og moderne bioteknologi i Newton
Modulen "Fra yoghurt til Will Smiths far? Bioteknologi og genteknologi i praksis" er nå klar for videre liv i Newton. Newton Larvik har i samarbeid med Newton-administrasjonen revidert og oppdatert modulen i tråd med ny læreplan.
Lyden av vår i Newton Flora
Monicha Landøy og Tone Aasrud har brummet og sunget seg inn i sommerferien med kommunens barnehagebarn.
Biodrivstoff og signalspor også fra august!
Nå er to nye Newton-moduler tilpasset Fagfornyelsen.
Åtte millioner kroner til å forske på Newton
Wenche Rønning og Fredrik Rusk, førsteamanuenser ved Nord universitet, har fått innvilget åtte millioner kroner fra Norges forskningsråd, for å forske på læringsprosesser i Newton-rom.
Tomme for elever, men langt fra inaktiv
Torsdag 12. mars innførte Norge de mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid. Skoler og barnehager ble stengt, og dermed også landets Newton-rom. Men det betyr ikke at Newton-lærerne har tatt pause.