1. Logo forbud

Eksemplene viser måter en Newton-logo aldri kan gjengis på.

1. Logosymbol og navnetrekket skal alltid vises sammen i originalt oppsett. 
2. Logoen skal alltid være i originale proporsjoner og aldri strekkes eller krympes i ei retning.
3. Logoen skal fremstå i 100% trykk og ikke graderes.
4. Det er ikke tillatt å legge effekter på logo, som skygge etc.
5. Logoen skal alltid gjengis i sine originale farger, vist på side 3.
6. Unngå å plassere logoen på bilder, logoen skal ikke plasseres på en bakgrunn som skaper for lite kontrast og/eller har forstyrrende detaljer.  
 

 


Oppdatert