1. Logo Newton-rom respektavstand

For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer.
Rutenettet rundt logoen viser minimum luft og beskyttelse rundt logoen.

Avstanden er relatert til diameter i logoelementet. Proposjonene skaleres proporsjonalt med logoen. Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand.

Dersom logoen plasseres på rundt skilt eller i rund ”lomme” skal ytterste sirkel/omkrets være  4,75 x forstørrelse av logo-elementets diameter, plassering illustrert med senterkryss mellom logoelement og logoskrift.

 

Oppdatert