4. Bruk av profilelement

Profilelementet benyttes på gradienten rød-oransje som er definert i profilfargene. Som hovedregel benyttes kun utsnitt av spiralfjæren.

1. På rene sider hvor deler av siden har gradienten som hovedinnhold sammen med logo kan profillelementet benyttes i 100% trykk.

2. I tilfeller der gradienten ligger som topplinje på en trykksak hvor hverken heading eller logo berører profilelementet kan dette benyttes i 100% trykk.

3. I tilfeller hvor headling berører profilelement og/eller logo skal profilelementet settes til 50% transparent.

 

 


Oppdatert