4. Profilelement i Newton

Spiralfjæren er valgt som grafisk symbol i den nye profilen i Newton.

En spiralfjær er en mekanisk innretning som kan brukes til å absorbere støt, opprettholde en kraft mellom kontaktflater, eller til å lagre energi for deretter å slippe den. Spiralfjæren omformer energi fra en type til en annen. Når fjæren presses sammen øker den potensielle energien, og når den slippes opp vil den potensielle energien gå over til bevegelsesenergi. Spiralfjæren er spenstig og kan arbeide utrettelig. Den er avhengig av påvirkning for å handle, men fjærens funksjon er avgjørende og merkbar for omgivelsene. 

Spiralfjærens spennende og mangfoldige egenskaper kan ses som et inspirerende ”bilde” på Newton-konseptet, med alle dets fasetter. Spiralfjæren har også en ”optimistisk” form som understøtter mottoet i Newton, se s. 17. 

 

Profilelementet finnes nedlastbart i de pakkede mappene med maler som inneholder dette.


Oppdatert