6. Bildebase

Det er et mål å benytte bilder fra Newton-rom i markedsmateriell. Bildene bør være beskrivende for det man ønsker å fremme, og av høy kvalitet. Ekte mennesker i ekte settinger er nyttige stikkord.

Vi har samlet noen av de beste bildene fra Newton-rommene, disse kan lastes ned fra denne siden.
Ved bruk skal fotografene krediteres, se bak nedlastbar tittel på bildet.

 

 1_Vindenergi  Foto: FIRST Scandinavia

 2_CO2-forsøk Foto: Harald Pettersen, Statoil

 3_Robot Foto: FIRST Scandinavia

 4_Induksjonsforsøk  Foto: Harald Pettersen, Statoil

 5_Dampkraftverk Foto: FIRST Scandinavia

 6_Hvilken_fisk  Foto: FIRST Scandinavia

 7_Mikroskop  Foto: FIRST Scandinavia

 8_Dampkraftverk  Foto: FIRST Scandinavia

 9_Undervisning  Foto: FIRST Scandinavia

10_Navigering Foto: FIRST Scandinavia

11_Måling Foto: FIRST Scandinavia

12_Plommesekklarve Foto: Newton Gildeskål

13_Lab  Foto: FIRST Scandinavia

14_Dissekere  Foto: FIRST Scandinavia

15_Arbeidsstasjoner  Foto: FIRST Scandinavia

16_Aktivitet_lab  Foto: FIRST Scandinavia

17_Amfi_arbeidsrom Foto: FIRST Scandinavia

18_Arbeidsstasjoner Foto: FIRST Scandinavia

19_Labforsøk Foto: FIRST Scandinavia

20_Lab Foto: FIRST Scandinavia

 

 Oppdatert