6. Bruk av bilder i Newton-materiell

Det er et mål å benytte bilder fra Newton-rom i markedsmateriell. Bildene bør være beskrivende for det man ønsker å fremme, og av høy kvalitet. Ekte mennesker i ekte settinger er nyttige stikkord.

Benytt gjerne bilder som viser både gutter og jenter i aktivitet, ikke nødvendigvis i samme bilde, men totalt sett. 

Nedenfor vises eksempler på utsnitt/bruk.

 


Oppdatert