8. Informasjonsbrev_flyer Newton-rom

Eksempel på informasjonsbrev eller flyer som kan benyttes til å markedsføre og/eller informere om Newton-rom og undervisningstilbud. 

1. siden har lokal informasjon mens side 2 har generell konseptinformasjon. 

Dokumentet er satt opp i PowerPoint hvor tekst enkelt kan endres, bilder kan dras inn i fastsatte rammer og logoer byttes. Dokumentet kan også fås i oppsett for Indesign. Last ned Powerpointmal eller pakket mappe for Indesign nedenfor.

 

Last ned mal i Powerpoint

Last ned pakket mappe for Indesign


Oppdatert